wyszukaj według freefind

CERTYFIKACYJNY TRENING TERAPII
PSYCHOBIOLOGICZNEJ (PEAK STATES THERAPY)
Wrzesień 2018, formuła online


Szanowni Państwo,

tecza mala
Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego przedstawimy integralną koncepcję terapii i rozwoju wewnętrznego stworzoną przez Dr Granta McFetridge’a oraz nauczymy narzędzi skutecznej pomocy i wspierania rozwoju osobowego. W trakcie zajęć będziemy używać zdobytej wiedzy i umiejętności podczas sesji terapeutycznych z innymi studentami oraz doświadczeń indywidualnych.

Warsztat poprowadzą zaawansowane terapeutki z zespołu badawczego Instytutu Badań nad Szczytowyni Stanami Świadomości ISPS, Agata Szyplińska.
Terapia Psychobiologii Subkomókowej (Peak States Therapy) to nowa metoda terapii i wspierania samorozwoju oparta na dokonaniach Dr Granta McFetridge'a. Lata studiów i poszukiwań w dziedzinach: psychologii, biologii subkomórkowej i duchowości doprowadziły go do odkrycia ścisłej relacji pomiędzy urazami i uszkodzeniami fizycznymi (zwanymi traumami) z okresu prenatalnego oraz prekoncepcyjnego, a późniejszym rozwojem i kondycją psychiki i świadomości. Terapia ta udowadnia, że uzdrowienie tego rodzaju urazów i uszkodzeń biologicznych w przeszłości, bezpośrednio odzwierciedla się w zmianie na poziomie emocji i symptomów fizycznych w tu i teraz oraz w przyszłości. A zatem umożliwia uwalnianie się od schematów reagowania poprzez napięcia czy negatywne emocje oraz bardziej złożonych wzorców jak te, które realizowane są w relacjach, przekonaniach, wartościach czy generalnie sposobie i jakości życia.

I część treningu składa się z materiału obejmującego metodologię terapii psychobiologii subkomórkowej i koncentrować się będzie na intensywnej pracy własnej oraz sesjach wymiennych pomiędzy studentami. Wyposaża w komplementarne narzędzia do użytku własnego po powrocie do domu, które wraz z odbytą na treningu praktyką stanowią fascynujący przewodnik do skutecznej autoterapii i własnego rozwoju.

Grupa kilkuosobowa, zajęcia odbywać się będą w języku polskim, w trybie trzech 3-godzinnych spotkań tygodniowo (uwzględniając możliwości uczestników, przerwy świąteczne i przerwę wakacyjną). Używamy pokoju konferencyjnego na skypie lub zoomie.

Długość trwania I części: 15 tygodni. Koszt: 2400€

Zgłoszenia i pytania:

Kontakt Agata Szyplińska
skype: agata-szyplinska, tel. +34 685 051 586 (hiszpański)

Informacje także na stronach:
https://www.subcellularpsychobiology.com/schedule.html
http://www.terapiafuente.pro
http://www.pracowniazrodlo.pl/
https://www.peakstates.pl/treningi.html

Po zapisaniu się na listę osób zainteresowanych, zaprosimy na spotkanie na Skypie, która ma na celu udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w treningu.

plaza zachod


II część treningu przeznaczona dla osób, które:
- już są terapeutami w innej modalności lub nimi będą w niedalekiej przyszłości i mają ambicję zostać zawodowym terapeutą;
- chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o certyfikat w metodzie Terapii Psychobiologii Subkomókowej oraz dołączyć do grona Instytutu ISPS;
- ukończyły I dwu tygodniową część treningu w metodzie Terapia Psychobiologii Subkomókowej;
- są zainteresowane procesami odzyskiwania Stanów Szczytowych oraz teorią i praktyką pracy z klientem spoza treningu;
- są w ogólnie dobrej kondycji psycho-fizycznej.

Długość trwania II części: 5 tygodni. Koszt: 800€

Ze względów bezpieczeństwa, niektóre techniki Terapia Psychobiologii Subkomókowej mogą być wykorzystywane wyłącznie przez licencjonowanych terapeutów Institute for the Study of Peak States. Stąd największym atutem ukończenia miesięcznego szkolenia złożonego z części I i II, jest rozpoczęcie procesu przygotowania do procesu certyfikacji (po ukończeniu dodatkowych modułów: rozpoznawanie chorób psychicznych, szkolenie z duchowego kryzysu i prewencja w sytuacji ryzyka samobójstwa). Możliwe jest wzięcie udziału tylko w pierwszej części szkolenia, co pozwoli na wykorzystywanie nabytej wiedzy i technik tylko dla samego siebie, w sesjach wymiennych z innymi uczestnikami warsztatu lub, dla osób, które już są terapeutami i pracują z klientami, jako wsparcie innych metod terapeutycznych.


Więcej informacji o celach i projektach instytutu ISPS oraz nowym paradygmacie uzdrawiania na stronie www.peakstates.com oraz www.peakstates.pl...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
6 may 2016
30 sierpnia 2013