wyszukaj według freefind

Słownik
Słownik pojęć Kryzysu duchowego znajduje się tutaj.


Apex (Apex phenomenon):
Termin stworzony przez dr Rogera Callahana. Odnosi się do powszechnego zjawiska polegającego na tym, że po wyeliminowaniu problemu poprzez terapię, klient próbuje wyjaśnić te zmiany za pomocą czegoś, co ma dla nich sens, np. stało się to przez odwrócenie uwagi, nawet jeśli wyjaśnienie to nie pasuje. Definicja została poszerzona o fenomen polegający na tym, że klient zapomina, iż uzdrowiony problem kiedykolwiek istniał (wręcz niedowierza).

Bańka (Bubble):
Zawiera materiał CŚ. Zostaje uformowana w czakrze babci i przetransportowana z niej do embrionu rodzica w momencie implantacji.

Blastocysta (Blastocyst):
Etap rozwoju embrionalnego, który zaczyna się około czwartego dnia od poczęcia  i kończy na implantacji. Charakteryzuje się powstaniem jamy w moruli (podzielone komórki zarodka), której zewnętrzna warstwa staje się potem łożyskiem, a wewnętrzna - płodem.

Blokada plemienna (Tribal Block):
Wpływ kultury na ludzi. Spowodowana przez grzyba, powoduje emocjonalne problemy, które nie wynikają ani z przeszłości osoby, ani z problemów strukturalnych, ani z doświadczeń dzieciństwa.

BSFF (Be Set Free Fast):
Technika wynaleziona przez Larry'ego Nimsa, będąca pochodną TFT (Thought Field Therapy), w której wykorzystuje się tylko 3 punkty meridianowe. Jest również istotna ze względu na Instant BSFF (Natychmiastowe BSFF), w którym proces zostaje zaprogramowany wewnętrznie i wywoływany za pomocą wyznaczonego słowa. Wykorzystuje się ją do uzdrawiania traum powodujących psychologiczne  odwrócenie.

Chód lisa (Fox walking):
Sposób chodzenia powodujący, że ciało czuje się bezpieczne, a w naturze minimalizuje się odgłosy chodzenia. Nauczany przez szamana Toma Browna Jr.

Ciało (Body):
Mózg gadzi, w podstawie czaszki. Myśli za pomocą całościowych wrażeń cielesnych (w 'Focusingu' zwanych 'odczuwanym wrażeniem') i doświadcza siebie w dolnym brzuchu.  W języku japońskim nazywa się hara. Właśnie z tym mózgiem komunikujemy się podczas używania wahadełka i testowania mięśniowego.

COEX - skondensowane doświadczenie (Condensed experience):
Termin wynaleziony przez dr Stanislava Grofa, opisuje zjawisko w uzdrawianiu regresyjnym polegające na tym, że traumy podobne pod względem doznań są ze sobą powiązane i razem aktywowane.

CPL - cisza, spokój, lekkość (Calm, peace, lightness):
Końcowy moment uzdrawiania traumy, kiedy klient osiąga stan szczytowy, zwykle chwilowo. Zwany również 'pleroma' przez Zivorada Slavinski'ego w jego metodzie PEAT.

CŚ - Centrum Świadomości (CoA):
Swoje centrum świadomości możesz odnaleźć poprzez wskazanie palcem gdzie "jesteś" w swoim ciele. Może to być konkretny punkt lub rozproszony obszar, jedna lub więcej lokalizacji, a także wewnątrz lub na zewnątrz ciała.

Czakry (Chakras):
Centra energetyczne znajdujące się w różnych obszarach ciała. 'Wyglądają' jak białe lub kolorowe kule o geometrycznych charakterystykach. Np. czakra serca wygląda jak ster starodawnego statku. Można je złączyć w jeden biały dysk w okolicy środka ciała.

Destabilizacja (Destabilization):
Po uzdrowieniu problemu, pojawiają się symptomy innego problemu. Przedstawiony problem był przykrywką dla czegoś głębszego, bardziej bolesnego, czego klient unikał. Dlatego uzdrowienie 'zdestabilizowało' klienta.

Diagram Perry (Perry diagram):
Diagram używający kółek to zobrazowania stopnia połączenia świadomości mózgów trójni.

DPR - Uwalnianie Osobowości na Odległość (Distant Personality Release):
Technika ISPS stosowana do wyeliminowania przeniesienia i przeciwprzeniesienia pomiędzy ludźmi, dzięki rozpuszczaniu 'sznurów' między nimi.

Duch (Spirit):
W tym tekście jest to obserwujące Ja (CŚ - Centrum Świadomości)

Dusza (Soul):
Termin szamański opisujący część samoświadomości, która oderwała się od osoby w trakcie traumy. Zbudowana jest z materiału 'Stwórcy'.

Dziury (Holes):
W szczególnym stanie szczytowym świadomości można zobaczyć coś, co 'wygląda' jak czarne dziury w ciele, w których odczuwa się wybrakowanie i pustkę. Podczas niektórych terapii ludzie stają się ich świadomi. Spowodowane są fizycznymi uszkodzeniami ciała.

EFT- Techniki Emocjonalnej Wolności (Emotional Freedom Technique):
Terapia polegająca na opukiwaniu punktów meridianowych w celu wyeliminowania emocjonalnego i fizycznego dyskomfortu. Klasyfikowana jako terapia mocy, należy do subkategorii terapii 'energetycznej' lub 'meridianowej'.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing):
Terapia traumy polegająca na regresji i powtarzanym przenoszeniu uwagi z lewej strony na prawą i odwrotnie. Skrót oznacza: Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Focusing (Focusing):
Metoda wynaleziona przez dr Eugene'a Gendlina, opierająca się na komunikowaniu  się ze świadomością ciała ('odczuwane wrażenie'), w celu uwolnienia przetrzymywanej treści traumy.

Fuzja (Fusion):
Najpełniejsze połączenie dwóch lub więcej mózgów, jakie tylko istnieje. Kiedy mózgi są w fuzji, stają się jedną świadomością, bez pozostałości odrębnych tożsamości. Kiedy wszystkie mózgi są w fuzji, ich świadomość może być 'widziana' jako złota kula tuż poniżej pępka, a ciało odczuwane jest jako 'puste'. Zapoczątkowuje to prawdopodobnie koncepcję 'kamienia filozoficznego' w alchemii średniowiecznej. Zwykłe 'złączenie' się świadomości mózgów nie daje aż tak mocnego połączenia.

Gaja (Gaia):
Biologiczna świadomość planety Ziemi. W pewnych stanach świadomości wygląda na zewnątrz jak spłaszczona strona wielkiej kuli lub budynku, z pionowymi i poziomymi strukturami liniowymi na niej. Nasz gatunek zajmuje jedno pasmo tej struktury.

Granica skóry (Skin boundary):
Warstwa na poziomie skóry dająca wrażenie, że posiadamy skórę i utrzymująca naszą świadomość ograniczoną do ciała. Może być doświadczana jako paląca lub boląca na poziomie skóry.

Instrukcje Gai (Gaia instructions):
Oznacza to samo, co komendy Gai. 'Frazy' Gai, czy 'przesłanie' Gai są równoważnymi wyrażeniami.

Ja (Self):
Zwykle zwane świadomym ja. Jest tym, za kogo siebie uważamy. Składa się z dwóch oddzielnych części: jedna jest 'obserwująca' (CŚ), a druga jest 'zarządzająca', która kontroluje nasze działania krok po kroku.

Ja zarządzające (Directing self):
Część samoświadomej świadomości, która kieruje działaniami i posiada osobowość. Nie jest częścią Ja obserwującego (CŚ).

Ja obserwujące (Observing self):
Część świadomości, która pozwala być samoświadomym. Może być zidentyfikowana przez zlokalizowanie CŚ w osobie. Często zwana duszą lub duchem. Łączy się z 'ja zarządzającym' tworząc świadomość.

Kinezjologia stosowana (Applied kinesiology):
Inaczej powszechnie zwana testowaniem mięśniowym. Terapeuci testują zmieniającą się siłę mięśni, aby wykryć różnego rodzaju problemy i wrażliwość na toksyny. Opiera się na tej samej zasadzie, jakiej używa się w różdżkarstwie. Praktykujący błędnie wnioskują, że ciało nie jest samoświadome i nie ma własnych celów.

Koalescencja (Coalescence):
Organelle przedkomórkowe łączą się, aby utworzyć komórkę zalążka pierwotnego na etapie koalescencji. Dzieje się to w rodzicu, który jest jeszcze zarodkiem wewnątrz babci.


Komendy Gai (Gaia comands):
Wszystkie etapy w wydarzeniach rozwojowych są kierowane przez Gaję, włączając to również aktualne wydarzenia. Instrukcje etapów mogą być wyrażone w języku mówionym.

Komórka prymarna (Primary cell):
Jedyna komórka w ciele, która zawiera świadomość i która zarządza resztą całego organizmu.

Komórka zalążka pierwotnego (Primordial germ cell):
Początkowa komórka, która dojrzewa i staje się plemnikiem albo komórką jajową. Uformowana zostaje w koalescencji wewnątrz rodzica, który jest jeszcze zarodkiem w babci.

Kopie (Copies):
Duplikat emocji lub doznań innej osoby, znajdujący się na własnym ciele.

Kradzież duszy (Soul stealing):
Termin szamański opisujący przywłaszczenie samoświadomego 'kawałka' traumy od innej osoby i trzymanie go w obszarze swego ciała. Dobrze opisuje to Sandra Ingerman. Jest to przyczyna mimowolnej paplaniny umysłu, schizofrenii i większości, o ile nie wszystkich, channelingów.

Kryzys duchowy (Spiritual emergency):
Doświadczenie duchowe, mistyczne czy szamańskie, które przeradza się w kryzys. Nie jest to kryzys wiary.

Kundalini (Kundalini):
Charakteryzuje się wrażeniem małego obszaru gorąca (średnicy ok. 2,5 cm), powoli przesuwa się w górę kręgosłupa. Może to trwać miesiącami, a w niektórych przypadkach, latami. Kundalini stymuluje traumy oraz inne 'duchowe' doświadczenia, tworząc niekiedy bardzo poważne problemy u ludzi.

Łączenie się mózgów (Merging of brains):
Świadomości mózgów biologicznych mogą połączyć się razem w różnych kombinacjach. Fuzja jest bardziej ekstremalną formą połączenia. Diagramy Perry pokazują to obrazowo.

Meridiany (Meridians):
Kanały energetyczne rozprzestrzenione w ciele. Używane w terapiach takich jak akupunktura czy EFT. Znajdują się w komórce macierzystej jako fizyczna struktura.

Miękkie kryształy (Soft crystals):
Jest to materiał CŚ w czakrze babci, który przechodzi do bańki CŚ, aby później stać się CŚ osoby w teraźniejszości.

Model wydarzeń rozwojowych (Developmental events model):
Wyjaśnia obecność lub brak stanów szczytowych, doświadczeń i zdolności spowodowanych traumą prenatalną.

Mózg korony (Crown brain):
Płaty przedczołowe mózgu. Doświadczalnie odczuwa się go, jakby był umieszczony powyżej głowy. Normalnie, jego świadomość jest połączona z mózgami umysłu.

Mózg kręgosłupowy (Spine brain):
Samoświadomy mózg trójni, który odpowiedzialny jest za kręgosłup. Odpowiada on mózgowi ogonka plemnika w plemniku oraz lizosomom w komórkach.

Mózg łożyska (Placental brain):
Samoświadomość łożyska. Ma związek z reakcjami odpornościowymi po urodzeniu.

Mózg perineum (Perineum brain):
Samoświadomość perineum.

Mózg serca (Heart brain):
System limbiczny, lub mózg ssaków. Myśli sekwencjami emocji i doświadcza siebie po środku klatki piersiowej.

Mózg trójjedny/Trójnia mózgu (Triune brain):
Mózg zbudowany jest z trzech głównych, biologicznie oddzielnych mózgów, uformowanych w drodze ewolucji. Są to: mózg gadzi (ciało), system limbiczny (serce) i kora nowa (umysł). Każdy jest samoświadomy, stworzony dla innych celów, a myślą za pomocą doznań, uczuć i myśli. Pełna nazwa to "Model trójni mózgu Papeza-McLeana". Składają się na fenomen podświadomości. Dzięki szczególnemu stanowi świadomości, można się z nimi bezpośrednio komunikować.

Mózg trzeciego oka (Third eye brain):
Samoświadomy mózg, którego głównym obszarem funkcjonowania jest środek czoła.

Mózgi (Brains):
Termin odnosi się od poszczególnych części mózgu, które posiadają swoje odrębne samoświadomości. Opisane są w poszerzonym modelu mózgu trójjednego. Ich powszechne nazwy to: perineum, ciało, splot słoneczny, serce, umysł, trzecie oko, korona, pępek (łożysko) oraz kręgosłup (ogonek plemnika). Ich świadomości są rozszerzeniem organelli wewnątrz komórki macierzystej.

Nieskończony krąg (Infinite ring):
Była to początkowa nazwa przedkomórkowego 'spiralnego' etapu rozwojowego, zanim zdaliśmy sobie sprawę, że struktura ma kształt spirali, a nie koła. Teraz nazywa się to spiralą.

Nieświadomość (Unconscious):
Termin 'podświadomość' i 'nieświadomość' są w potocznym użyciu używane zastępczo. Jednakże w tych materiałach słowo 'nieświadomość' używamy dla określenia treści, których mózgi trójni ('podświadomość') same nie pamiętają, np. dawno zapomniane traumy.

OBE - eksterioryzacja (Out of body experience):
Doświadczenie podczas którego występuje odczucie bycia poza ciałem fizycznym (lub w jego wnętrzu), choć w dalszym ciągu zachowuje się normalne widzenie.

Organelle (Organelle):
Różne rodzaje struktur wewnątrz komórki, które działają jak poszczególne 'organy'.

Organelle mózgów (Organelle brains):
W plemniku, komórce jajowej oraz zapłodnionej komórce znajdują się samoświadome organelle. Istnieje siedem samoświadomych organelli w plemniku lub komórce jajowej, oraz 9 połączonych organelli w zygocie i dojrzałych komórkach. Dzielą świadomość z odpowiadającymi im wielokomórkowymi mózgami trójni. Nazwa zwykle skrócona jest do terminu 'organelle' w kontekście samoświadomych struktur komórki.

Organelle przedkomórkowe (Precellular organelles):
Samoświadome organelle, zanim się połączą aby stworzyć komórkę zalążka pierwotnego. Różne ich typy zidentyfikowane są przez ich biologiczną nazwę w komórce, lub przez mózg trójjedny, z którym dzielą swą świadomość (czyli ciało, serce itd.)

Organella ogonka plemnika (Sperm tail organelle):
Samoświadomość ogonka plemnika. Jego wielokomórkowym odpowiednikiem jest kręgosłup.

Osobowość (Personality):
Jest tym, co inni wyczuwają w osobie, kiedy zwrócą na nią swą uwagę. Nie jest to tylko mentalne wyobrażenie obserwatora, ale autentyczne doświadczenie danej traumy w obserwowanej osobie w realnym czasie. Proces DPR rozwiązuje to połączenie.

PCT - Technika Komórki Macierzystej (Primary Cell Technique™):
Technika wymagająca obecności stanu szczytowego polegająca na uzdrawianiu problemów w komórcemacierzystej. Terapeuta musi posiadać stan komórki macierzystej, aby móc używać tej techniki.

Podświadomość (Subconscious):
Działania mózgów trójni dają początek pojęciu podświadomości. Psychologia Zachodu również zalicza do tej kategorii efekty traumy, które rozgrywają się w ciele. Dzięki szczególnemu stanowi szczytowemu można komunikować się bezpośrednio z mózgami trójni (a więc i z podświadomością).

Poszerzony model trójni mózgu (Extended triune brain model):
Oparty na modelu trójni mózgu wg Papeza-McLeana, opisuje strukturę mózgu składającą się z 9 części. Części te powszechnie nazywane są perineum, ciało, łożysko, splot słoneczny, serce, kręgosłup, umysł, trzecie oko i mózg korony.

Praca z oddechem (Breathwork):
Stosowanie hiperwentylacji przez dłuższy czas w celu przyspieszenia uzdrawiania. Istnieją różne odmiany tego procesu.

Problem dominujący (Dominant issue):
Niektórzy klienci mogą tracić stan lub doświadczenie szczytowe, ponieważ zostały aktywowane lub stymulowane ich dominujące przekonania lub dominujące traumy. Sprawdź to, a jeśli tak jest, uzdrów je przed dalszą pracą. W wyniku uzdrowienia klient powinien niezwłocznie odzyskać stan.

Przeszłe życia (Past lives):
Napotyka się na nie w niektórych terapiach, jest to doświadczenie życia w przeszłości lub przyszłości, mając inne ciało i inną osobowość. Jest to zjawisko różne od wspomnień przodków.

Psychologiczne odwrócenie (Psychological reversal):
Na poziomie świadomości ciała osoba posiada przeciwny cel dotyczący uzdrowienia lub maksymalnych osiągnięć. W terapiach energetycznych powoduje to blokadę, którą trzeba usunąć. W WHH powoduje, że klient nie chce uzdrowienia, ale nie blokuje uzdrowienia bezpośrednio. Zobacz 'traumy strzegące'.

Psychobiologia subkomórkowa (Subcellular psychobiology):
Wiele psychologicznych (oraz fizycznych) symptomów wynika bezpośrednio z różnych biologicznych zaburzeń lub chorób wewnątrz komórki. Problemy te skutkują różnymi typami traum, a nawet chorobami psychicznymi, takimi jak głosy schizofreniczne. Subkomórkowe zaburzenia i choroby uzdrawiane są za pomocą technik podobnych do psychologicznych, które bezpośrednio wpływaja na struktury subkomórkowe. Uzdrawiane są one również dzięki technikom pracy z traumą naprawiającymi uszkodzenia we wczesnych stadiach rozwojowych, które bezpośrednio lub pośrednio powodują późniejsze subkomórkowe problemy.

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder):
Skrót od Post Traumatic Stress Disorder (Zespół stresu pourazowego). Jest to psychologiczny termin określający ostrą reakcję na traumę.

RET (Rapid Eye Technology):
Terapia traumy podobna do EMDR, ale nauczana wśród nielicencjonowanych terapeutów.

Różdżkarstwo (Dowsing):
Używanie wahadełka lub różdżki do komunikowania się ze świadomością ciała. Działa tu ten sam mechanizm, co w testowaniu mięśniowym i kinezjologii stosowanej.

Samadhi (Samadhi):
Buddyści opisują to jako stan bezczasowości, w którym prawie nie trzeba oddychać. Jest to stan dysfunkcyjny, spowodowany przez zatrzaśnięcie się mózgu serca mózgu trójjednego.

Spirala (Spiral):
Etap rozwoju przedkomórkowego, tuż przed stadium zwieracza i koalescencją. Wygląda jak spirala, przez którą organella zstępuje w dół. Początkowo nazywaliśmy to stadium 'nieskończonym kręgiem', dopóki nie zdaliśmy sobie sprawy, że ma kształt spiralny.

Stan niestabilny (Unstable state):
Stan szczytowy, który się zatrzymuje, jeśli nie jest aktywnie podtrzymywany.

Stan połączenia (Combination state):
Doświadczenie w tym samym czasie dwóch lub więcej stanów szczytowych.  Charakterystyki połączenia są sumą cech indywidualnych.

Stan stabilny (Stable state):
Stan szczytowy, który przetrwał bez żadnego podtrzymywania, ale niekoniecznie jest stanem ciągłym.

Stan synergistyczny (Synergistic state):
Dwa stany lub więcej doświadczane jednocześnie, o nowych lub różnych niż w poszczególnych stanach charakterystykach.

Stan Wewnętrznego Spokoju (Inner Peace State):
Stan szczytowy dający poczucie nieustannego spokoju wewnętrznego. Powoduje, że wszelkie przeszłe emocjonalne traumy nie sprawiają emocjonalnego bólu, gdy się je przypomni. Jest to stan składowy Ścieżki Piękna.

Stany duchowe (Spiritual states):
Używamy tego terminu do identyfikowania stanów dotyczących Ja obserwującego (CŚ). Stany te charakteryzują się doświadczeniem bycia poza ciałem, jak Stwórca, Próżnia, itd.

Stany szamańskie (Shamanic states):
Stany mające znaczenie w szamaniźmie. Zazwyczaj dotyczą ciała lub połączenia z Gają.

Stapianie (Merging):
Dwoje lub więcej ludzi dzieli wzajemnie wrażenia, emocje, doznania i wspomnienia. Staje się to gdy fale mózgowe dwojga lub więcej osób synchronizują się. Może być niebezpieczne, gdy dojdzie do 'kradzieży duszy'.

Struktury mózgu korony (Crown brain structures):
'Wyglądają' jak kable lub pojemniki wewnątrz lub na zewnątrz ciała, gdy obserwuje się je za pomocą umiejętności szczytowej. Mogą wyglądać jak widziane na filmach 'implanty kosmitów'. Mózg korony tworzy je podczas pewnego rodzaju traumy. Zwykle powodują ból fizyczny.

Stwórca (Creator):
Doświadczenie 'miejsca' i 'istoty' z jakimi ludzie się stykają w doświadczeniu śmierci. Wygląda jak światło, które jest samoświadome. 'Stwórca' bardziej precyzyjnie opisuje te doznania, niż słowo 'Bóg'.

Substytut odczucia (Sensate substitute):
Jest to coś, co nabywa ciało, ponieważ 'substytut' przypomina coś innego, czego ciało potrzebowało kiedyś do przeżycia.

SUDS - Skala jednostek subiektywnego niepokoju (Subjective units of distress scale):
Używana do oszacowania stopnia bólu w traumie. Początkowo zakres skali był od 1 do 10. Obecne powszechny zakres wynosi od 0 (brak bólu) do 10 (maksymalny możliwy ból).

Szczytowa zdolność (Peak ability):
Zdolność nie występująca w zwyczajnej świadomości. Zakres tych zdolności rozciąga się od niezwykłych zdolności fizycznych po takie, które nie mieszczą się w przekonaniach naszej zachodniej kultury.

Szczytowe doświadczenie (Peak experience):
Krótko trwający stan szczytowy czy inne wyjątkowo pozytywne doświadczenie. Istnieją przynajmniej trzy typy: niestabilny stan szczytowy, 'wydarzenie wyboru', doświadczenie przejścia'.

Szczytowy stan (Peak state):
Stabilne, trwające doświadczenia szczytowe. Obecne są w nich wrażenia i zdolności, których nie można doświadczać w przeciętnej świadomości. Odczuwane jako ogromna poprawa stanu przeciętnego. Mogą występować w kombinacjach i w różnym stopniu. Istnieją również stany podrzędne.

Sznur (Cord):
Sznur daje wrażenie, że inni mają charakterystyczną 'postawę' (emocjonalny ton), kiedy się o nich myśli. Sznury można 'zobaczyć' jako puste przewody między ludźmi.

Świadomość normalna (Normal consciousness):
Termin opisujący osobę, która posiada wszystkie możliwe stany szczytowe i nie ma traumy (jak w stanie zdrowia optymalnego). Używamy tego terminu w taki sam sposób, jak np. okulista opisujący 'normalne' widzenie.

Świadomość przeciętna (Average consciousness):
Osoba bez stanów szczytowych, z wyjątkiem częściowego połączenia splotu słonecznego z ciałem. Większość ludzi jest w tym stanie.

Święte Ja (Sacred selves):
Każdy mózg trójni ma swój odpowiednik w Wymiarze Świętości, który 'wygląda' mniej więcej jak totem lub pagoda. Świadomość ich jest zablokowana przez fałszywe tożsamości mózgów u prawie wszystkich ludzi.

Światło Stwórcy (Creator light):
Stan szczytowy polegający na obecności w ciele jasnego światła. Dzięki niemu regresja do jakiegokolwiek momentu jest możliwa, kiedy się tylko zechce.

Szerokie pole widzenia (Wide angle vision):
Stan, w którym osoba doskonale postrzega widzeniem peryferyjnym. Niektóre praktyki szamanizmu oraz buddyzmu Zen są stworzone do udoskonalania tego stanu.

TAT - Technika akupresury Tapas (Tapas Acupressure Technique):
Technika stworzona przez Tapas Fleming do uzdrawiania alergii, ale działa też na traumę i inne problemy. Jest skuteczna w traumie pokoleniowej.

Techniki indukcji (Induction techniques):
Metody wywoływania stanów szczytowych. Zalicza się tu bębny, muzykę oraz bezpośrednie wywoływanie stanów szczytowych poprzez złączenie się ze świadomością kogoś, kto ma dany stan.

Terapia mocy (Power therapies):
Termin wynaleziony przez dr Figleya, który zapoczątkował również kategorię w psychologii zwaną zespół stresu pourazowego (PTSD - Post Traumatic Stress Disorder). Odnosi się do wyjątkowo efektywnych terapii (początkowo EMDR, TIR, TFT, oraz VKD), które usuwają symptomy PTSD i innych problemów.

Testowanie mięśniowe (Muscle testing):
Komunikowanie się z mózgiem ciała za pomocą siły mięśniowej jako wskazówki. Działa tu ten sam mechanizm co w kinezjologii stosowanej i terminy te używane są zamiennie.

TFT - Terapia Pola Myśli (Thought Field Therapy):
Pierwotna terapia opukiwania meridianów, rozwinięta przez dr Rogera Callahana. Odkrył on również zjawisko 'psychologicznego odwrócenia' i sposób na jego chwilowe zneutralizowanie, co jest częścią techniki.

TIR - Redukcja Wydarzenia Traumatycznego (Traumatic Incident Reduction):
Terapia mocy używająca regresji.

Tożsamości udawane (Pretended identities):
Odpowiednik 'tożsamości mózgu trójjednego'. Poszczególne mózgi trójni przybierają nieprawdziwe tożsamości. Każdy z biologicznych mózgów udaje, że jest kimś lub czymś innym. Potrzeba udawania powodowana jest dyskomfortem w rdzeniu mózgu.

Tożsamości wyprojektowane (Projected identities):
Zwykle każdy z mózgów trójni projektuje tożsamości na pozostałe mózgi trójni. Mają tendencję do bycia bardzo negatywnymi. Np. mózg ciała zwykle odczuwany jest przez pozostałe mózgi jako bóg.

Trauma (Trauma):
Moment, lub sekwencja momentów w czasie, kiedy doznania, emocje i myśli z bolesnych, trudnych lub przyjemnych doświadczeń zostają zachowane. Powoduje problemy, gdyż stwarza sztywne przekonania, które kierują zachowaniem w sposób niewłaściwy.

Trauma pokoleniowa (Generational trauma):
Problemy lub przekonania pochodzące z linii rodowej rodziny. Można je uzdrowić.

Trauma przedkomórkowa (Precellular trauma):
Trauma, która ma miejsce w organellach przedkomórkowych.

Traumy strzegące (Guarding traumas):
Traumy powodujące, że osoba nie chce uwolnić, całkowicie czy częściowo, innych traum. Traumy strzegące stoją na straży traum. 'Psychologiczne odwrócenie' czasowo 'wyłącza' traumy strzegące, aby można było uzdrowić problem. Inną możliwością jest uzdrowienie traum strzegących, aby następnie uzdrowić problem.

Umysł (Mind):
Kora nowa, mózg naczelnych. Działa za pomocą myśli i doświadcza siebie w głowie.

Utrata duszy (Soul loss):
Termin szamański opisujący 'kawałki' traumy zawierające samoświadomość, które odeszły od osoby. Osoba, która traci taki kawałek zwykle tęskni za osobą, która go ma.

Uzdrawianie regeneracyjne (Regenerative healing):
Szczególny rodzaj uzdrawiania fizycznego, które zachodzi w ciągu minut. Zakres uzdrowienia obejmuje uszkodzenia, które normalnie nie ulegają uzdrowieniu, jak blizny, przecięty kręgosłup itd. Uprzednio nazywaliśmy to 'radykalnym fizycznym uzdrawianiem'.

VKD (Visual Kinesthetic Dissociation):
Skrót pochodzi od Visual Kinesthetic Dissociation. Jest to technika uzdrawiania traumy opierająca się na zasadach NLP. Nie polecana w naszej pracy nad stanami szczytowymi.

WHH - Uzdrawianie całym sercem (Whole-Hearted Healing):
Technika regresji. Do uzdrawiania traumy używa świadomości doświadczenia spoza ciała.

Wspomnienia komórkowe (Cellular memories):
Wspomnienia plemnika, komórki jajowej i zygoty, najczęściej mające traumatyczną naturę. Zawierają wrażenia, uczucia i myśli. W literaturze odnoszą się zwykle tylko do świadomości ciała.

Wymiar świętości (Realm of the Sacred):
Dom świętych Ja. Otoczenie wygląda jak fluorescencyjny czarny welwet. Jest to stan, w który wchodzą szamani, aby mieć niezwykłe umiejętności i spostrzeżenia. Więcej szczegółów w książce The Vision Toma Browna Juniora.

Zatrzaśnięcie mózgu (Brain shutdown):
Mózgi trójni częściowo lub całkowicie wyłączają się. Kiedy to się stanie, osoba traci zdolność, jaką dany mózg posiadał. Mózg serca pozwala odczuwać inne  osoby jako ludzi, a nie przedmioty, mózg umysłu potrafi szacować itd. Samadhi jest przykładem stanu zatrzaśnięcia mózgu.

Zatrzaśnięciu mózgu trójjednego (Triune brain shutdown):
Zobacz 'zatrzaśnięcie mózgu'.

Zygota (Zygote):
Komórka stworzona w wyniku połączenia komórki jajowej i plemnika w trakcie poczęcia. Etap zygoty kończy się wraz z pierwszym podziałem komórki (choć czasem określa się, że wielokomórkowy organizm zawarty jest już w niej).
...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.0 – 30 sierpnia 2013