wyszukaj według freefind

DSM-IV Problemy religijne i duchowe
Lekcja 7: Źródła internetowe
© Dr. David Lukoff 1994, 2014


Lekcja 7.1 Źródła internetowe
Lekcja 7.2 Przeszukiwanie Medline

Powrót do treści kursu
Lekcja 7.1 Źródła internetowe
Święte teksty
Przykład przypadku: psychoterapia z emigrantem Muzułmańskim
Przykład przypadku: Kryzys duchowy

Święte teksty
Kiedy u pacjentów występują problemy religijne, zdobycie informacji o ich religii jest kluczowe. Informacje o religiach i tradycjach duchowych świata na przestrzeni historii są dostępne w Internecie. Prawie wszystkie święte teksty są dostępne online, często z komentarzami, np. rzadkie teksty buddyjskie, Biblia (w wielu językach z komentarzami). Nawet Rękopisy z Qumran, które nie są całkowicie przetłumaczone, można odnaleźć online do przejrzenia.

Internet Sacred Text Archive (Internetowe archiwa świętych tekstów) zawierają linki do innych tekstów.


  ZAGADNIENIE 31 WYMAGANE DO QUIZU
  Święte teksty
  Święty tekstu naśladowców Taoizmu, to:
  a) Talmud;
  b) Bhagavad Gita;
  c) Koran;
  d) Tao-te-Ching.
  Zanotuj odpowiedź, aby później umieścić ją w teście.Historycy mediów porównują rozpowszechnienie świętych tekstów online do wynalezienia drukarni. Pierwszymi dokumentami w obiegu były prace religijne, od Biblii poczynając. Miało to głęboki wpływ na religię i doprowadziło do rewolucji protestanckiej i rozwój wielu nowych ruchów religijnych. Wielu teoretyków jest przekonanych, że "Internet, z jego skrzynkami, kablami, przewodami i satelitami jest materializacją duchowego połączenia, które mamy z innymi ludźmi, ale które nie otrzymuje wystarczającego kulturowego przyzwolenia, aby go zauważyć i uczcić" (Hawes, 1995, str. 35). Dzięki możliwości uczenia się o innych wiarach, Internet pomaga ludziom z różnych religii i ścieżek duchowych zrozumieć wspólne cechy, które je wiążą. Internet mógłby odegrać sporą rolę przy wzroście tolerancji religijnej, co miałoby głębokie znaczenie dla pokoju w świecie, szczególnie, że większość konfliktów wydaje się rozgrywać z powodu różnic religijnych.

Istnieje również wiele źródeł klinicznych w Internecie.

National Office of Post-Abortion Reconciliation and Healing
Badacze i profesjonaliści psychoterapii udzielają wsparcia po aborcji, zarówno świeckiego jak i religijnego, włączając w to Project Rachel.

Przykład przypadku: Psychoterapia z emigrantem Muzułmańskim
Przygotowanie do udzielania porad klientom o różnym pochodzeniu
Wyjątki z: Counseling: The Spiritual Dimetnion (Doradztwo: wymiar duchowy) Korekta: dr Mary Tomas Burde i dr Judith G. Miranti, autor artykułu: Robert T. Georgia
  Mohammed jest świeżym emigrantem z Iraku. Wykształcony w szkole wyższej i zatrudniony jako analityk komputerowy, czuje się rozdarty między przywiązaniem do Islamu a chęcią "dopasowania się" do nowego społeczeństwa. Doświadcza on sprzecznych uczuć dotyczących seksu, obowiązków rodzinnych, ambicji zawodowych oraz poczucia tożsamości. Czuje wielkie naprężenie między swą religią a nowym środowiskiem społecznym. Długo wahał się, aby udać się po poradę, gdyż bał się niezrozumienia z powodu różnic kulturowych. Nadal nie jest przekonany, czy dokonał dobrego wyboru.

Dr Georgia przedstawia 3 pytania dla terapeuty, który stara się być wrażliwy kulturowo:
 • Czy odpowiednio zgłębiłem i oszacowałem moje własne wartości i przekonania religijne, abym mógł zidentyfikować swoje możliwe uprzedzenia, domniemania, ograniczenia, wątpliwości i pytania nie mające jeszcze odpowiedzi? Jakiego rodzaju opory lub manewry mogę wnieść do relacji z takim klientem?
 • Jak mogę zapoznać się z Islamem? Jaką literaturę powinienem przejrzeć, aby zdobyć pełne, otwarte, nie oceniające zrozumienie religii, a szczególnie jej wpływ na ludzkie funkcjonowanie?
 • Jak mogę doświadczyć Islamu w praktyce, abym rozwinął osobiste poczucie rodzinnych, społecznych i kulturowych wymiarów i wyrazów tej religii?
Internet można wykorzystać, aby odnieść się do tych pytań!

Online Resources on Islamic Religious Beliefs and Values
Islam - 101
Strona poświęcona edukacji na temat Islamu, jego stylu życia, cywilizacji i kultury. Zawiera kurs wprowadzający do Islamu i prezentuje jego poglądy na temat współczesnych spraw.

Kurs online na temat Islamu
Pokrywa przekonania na temat Boga i śmierci, praktyk modlitewnych oraz informacje o proroku Muhammedzie.

Katalog stron na Yahoo poświęcony praktykom i przekonaniom Islamu.

Muslim Youth
Strona na temat dorastania w Ameryce - historie, poezja, osobiste świadectwa oraz forum dla młodzieży muzułmańskiej.

Zbiór pięknej architektury Islamu.
Strona, na której można podziwiać wrażliwość i kreatywności Islamu.

Przykład przypadku: kryzys duchowy
Przewodnik internetowy po stronach, które dostarczają źródeł osobom przechodzącym przez kryzys duchowy, zawierający elementy doświadczeń wizjonerskich, szamańskich i mistycznych. Zacznij czytać od historii przypadku, na której przewodnik jest oparty. Opisuje ona moje własne doświadczenie, które zdarzyło się w 1971.

Źródła na temat kryzysu duchowego.
Sprawy religijne i duchowe.
Szamanizm.
LSD i doświadczenia religijne.
Źródła internetowe oraz do użytku samodzielnego.

Źródła na temat kryzysu duchowego
Internet zawiera wiele źródeł na temat kryzysu duchowego. Poniżej znajdują się wywiady z ekspertami z zakresu kryzysów duchowych, które przedstawiają perspektywy kliniczne dotyczące potencjalnego wzrostu podczas takich kryzysów.

Doświadczenie wizjonerskie, czy psychoza?
Załamanie psychiczne jako proces zdrowienia.
Dr John Perry dużo pracował z osobami w trakcie ostrych epizodów psychotycznych, w centrum leczenia z pobytem, Diabysis, które założył. Wywiady, w których prezentuje Jungowski model wzrostu w ostrych epizodach psychotycznych, znajdują się pod dwoma linkami.

Kryzys duchowy
Christina Groff, autorka książek na temat kryzysu duchowego oraz współzałożycielka Spiritual Emergency Network, opisuje swój własny transformujący kryzys duchowy.

Sprawy religijne i duchowe
Ponieważ w moim osobistym doświadczeniu zidentyfikowałem się mocno z Buddą i Chrystusem, wybrałem strony, na których można dowiedzieć się więcej na temat tych postaci, kim były, ich historie życiowe, ich nauki. Wychowany w żydowskiej rodzinie, nie wiedziałem o nich zbyt wiele w momencie mojego doświadczenia. Podczas analizy Jungowskiej, nauczyłem się postrzegać Buddę i Chrystusa jako idealne modele mojego wewnętrznego ja.

Tricycle.com: Podstawy buddyzmu!
Wprowadzenie do buddyzmu, włączając historię życia Buddy.

Często zadawane pytania na temat życia i śmierci Jezusa Chrystusa.
Odpowiedzi pochodzą z tradycyjnych perspektyw chrześcijańskich: Kim był Jezus? Co powiedział na swój temat? Jakie istnieją dowody na to, co powiedział? Jak i dlaczego Jezus tak naprawdę umarł? Czy naprawdę powstał z martwych?

C.G. Jung, Analytical Psychology and Culture.
Jung zaobserwował, że pacjenci w stanie psychotycznym doświadczają mitologicznych i religijnych symboli. W mojej analizie Jungowskiej nauczyłem się dostrzegać symboliczną wartość w moich "halucynacjach" i "urojeniach". Ta dobrze rozwinięta strona poświęcona psychologii analitycznej Junga zawiera pełne artykuły analityków Jungowskich, słownik terminów Jungowskich, abstrakty prac naukowych, linki do innych stron o Jungu, listę programów treningu Jungowskiego oraz wydawców Jungowskich.

Szamanizm
Praca z szamanami, czytanie o szamanizmie (szczególnie o początkowym kryzysie szamana) oraz uczestniczenie w neo-szamańskich grupach, odegrało kluczową rolę w integracji mojego kryzysu duchowego. Poniżej znajdują się niektóre źródła dotyczące szamanizmu, które okazały się odpowiednie do mojego doświadczenia.

The Soul of Shamanism: Western Fantasies, Imaginal Realities
W wywiadzie tym, dr Daniel C. Noel, profesor nauk religijnych, zgłębia znaczenie i wartość doświadczeń neo-szamańskich. Praktyki szamańskie umożliwiają w kontrolowany sposób osiągnięcie ekstatycznych stanów świadomości, których po praz pierwszy doświadczyłem podczas mojego kryzysu duchowego.

The Way of the Shaman
Wywiad z dr Michaelem Harnerem, autorem kilku książek, m.in. The Jivaro, Hallucinogens and Shamanism, oraz The Way of the Shaman. Dr Harner jest byłym profesorem antropologii, a obecnie dyrektorem Center for Shamanic Studies, gdzie uczy ludzi Zachodu, jak żyć i praktykować jako uzdrowiciele szamańscy.

Biblioteka internetowa szamanizmu
Ta sekcja biblioteki zawiera wiele źródeł internetowych na temat szamanizmu.

LSD i doświadczenia religijne
Mój kryzys duchowy był także intensywnym i dezorientującym doświadczeniem mistycznym, które stało się moim duchowym przebudzeniem. Wyzwolone zostało przez zażycie LSD po raz pierwszy. Dr Huston Smith, profesor emeritus filozofii w MIT oraz autor wielu książek porównujących religie, twierdzi, że doświadczenia religijne powiązane z LSD zdarzają się i są prawdziwe.
  Biorąc pod uwagę odpowiednie warunki, środki te mogą wywołać doświadczenia religijne, które nie różnią się od tych występujących spontanicznie. Specjalne warunki i otoczenie nie są potrzebne. Aktualne statystyki podają, że 1/4-1/3 populacji ogólnej będzie mieć doświadczenia religijne jeśli zażyją środki odurzające w warunkach naturalnych, czyli warunkach, w których badacz wspiera badanego, ale nie próbuje wpłynąć na kierunek doświadczenia. Spośród osób, które od początku posiadają mocne religijne zapatrywania, proporcja tych, którzy mają doświadczenia religijne wzrasta do 3/4. Jeśli zażyją środki w warunkach religijnych, proporcja wzrasta do dziewięciu spośród dziesięciu.
  Czy środki odurzające mają religijną ważność? - dr Huston Smith, The Journal of Philosophy, Vol LXI, No. 18, Septemer 17, 1964


The Psychedelic Library
W Internecie znajduje się wiele stron poświęconych związkowi LSD z doświadczeniem religijnym. Ta strona zawiera kilka artykułów na temat środków psychodelicznych oraz doświadczeń religijnych, napisanych przez Alana Wattsa, Waltera Houstona Clarka i innych. Z drugiej strony, mogą się zdarzyć niepożądane skutki środków psychodelicznych. Z przeglądu literatury wynika, że generalnie mogą wystąpić dwie reakcje:
  ostre, krótkie reakcje najczęściej są dość łagodne, podczas gdy chroniczne nieprzerwanie trwające dają nienajlepsze prognozy. Opóźnione, sporadyczne zjawisko ("flashback") i zaburzenia funkcjonowania wynikające z działania LSD, które zwykle dobrze reagują na leczenie podobnych objawów nie wynikających z działania LSD, podsumowują tę klasyfikację. Strassman RJ. Adverse reactions to psychodelic drugs. A review of the literature. J Nerv Ment Dis 1984 Oct; 172(10): 577-95.

A Critical Review of Theories and Research Concerning Lysergic Acid Diethylamide (LSD) and Mental Health, Chapter 2: Psychosis, David Abrahart. LSD może również wywołać epizod psychotyczny, który nie zawsze ma pozytywne rozwiązanie, jak pokazano to w tej pracy magisterskiej podsumowującej badania nad tym problemem. (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies)

Źródła internetowe oraz do użytku samodzielnego
Większość osób, które doświadczyły kryzysu duchowego, chce dowiedzieć się więcej na temat natury tych przeżyć oraz o kryzysach duchowych innych osób. Poniżej znajdują się strony internetowe, na których każdy może zamieścić opis swych doświadczeń, poczytać o innych, lub zapytać o terapeutę.

Spiritual Emergency Resource Center
Przewodnik dla klinicystów oraz źródło samopomocy dla osób integrujących kryzys duchowy. Znajdują się tu opisy doświadczeń kilku osób i każdy może zamieścić swoje na forum dyskusyjnym.

Sacred Transformations
Osobiste historie kryzysów duchowych, wizji, przebudzeń oraz ich efektów.

Center for Psychological & Spiritual Health (CPSH)
Dawne Spiritual Emergence Network (które zaczęło się jako Spiritual Emergency Network). Teraz posiada klinikę, a także Information and Referral Service oferujące wsparcie i zasoby dla osób doświadczających trudności w rozwoju duchowym (415) 575-6299.

Spiritual Emergence Service.
Kanadyjskie stowarzyszenie non profit prowadzone przez ochotników, którzy oferują informacje i skierowania na konsultację dla osób w kryzysie psychoduchowym.


  ZAGADNIENIA 33-37 WYMAGANE DO QUIZU
  Internetowe źródła kliniczne
  Marelene jest 21-letnią kobietą, która od 6 miesięcy intensywnie medytowała, po 6-8 godzin dziennie, a także uprawiała jogę. Podjęła się 10-dniowego postu polegającego na piciu wody, z intencją przeczytania Tybetańskiej Księgi Umarłych. Podczas piątego dnia postu nabrała przekonania, że została wybrana, aby zostać matką następnego Dalai Lamy. Prawie przestała spać i miała poczucie wielkościowe. Nie jest zagrożeniem dla siebie lub innych. Jej wujek, lekarz mieszkający w innym stanie, powiedział jej i jej rodzicom, że ma epizod manii i powinna zacząć zażywać lit. Psycholog, z którym się skontaktowali powiedział, że brzmi to jak rodzaj kryzysu duchowego, znanego jako przebudzenie kundalini, co związane jest z intensywnymi praktykami medytacyjnymi i duchowymi. Zasugerował, że powinno się to samo rozwiązać, przy odpowiednim wsparciu i prowadzeniu.
  33 Znajdź artykuł online na temat kryzysu duchowego.
  34 Znajdź stronę z kryteriami diagnostycznymi kryzysu duchowego.
  35 Znajdź stronę, gdzie można uzyskać wsparcie (szukaj: kundalini).
  36 Znajdź stronę z informacjami na temat Tybetańskiej Księgi Umarłych.
  37 Znajdź stronę, gdzie Marelene mogłaby zamieścić sprawozdanie ze swojego doświadczenia i nawiązać kontakt z innymi, którzy mieli podobne doświadczenia.
  Zanotuj nazwę strony lub wklej link URL, aby później umieścić ją w teście.Idź do góryLekcja 7.2 Przeszukiwanie Medline
Medline
PubMed
Wyszukiwanie pokrewnych artykułów
Terminy wyszukiwania

Medline
Medline jest potężnym narzędziem pozwalającym uzyskać informacje dotyczące najnowszych odkryć w dziedzinie diagnostyki i leczenia, jest również bezpłatne i łatwe w użytku. Medline (MEDlars onLINE) jest skomputeryzowaną bibliograficzną bazą danych cytatów z opublikowanych w magazynach zdrowotnych artykułów, utrzymywaną przez National Library of Medicine (NLM). Bibliograficzna baza danych obejmuje dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, medycyny weterynaryjnej, systemu zdrowotnego oraz nauk przedklinicznych. Zawiera bibliograficzne cytaty (np. autorów, tytuły czy odnośniki do artykułów) oraz abstrakty z ponad 3900 biomedycznych artykułów opublikowanych w Stanach Zjednoczonych i 70 innych krajach. Medline zawiera obecnie ponad 10 milionów dokumentów, począwszy od 1966 roku. Podczas gdy informacje medyczne dostępne są z wielu różnych źródeł, jak artykuły z czasopism, książek i stron internetowych. Medline uważane jest za bardzo autorytatywne źródło, gdyż naukowa ważność większości artykułów w czasopismach Medline jest oceniona przez zespół specjalistów.

PubMed
Podczas gdy Medline dostępne jest bezpłatnie na przynajmniej 20 stronach, PubMed jest interfejsem sieciowym zaprojektowanym przez National Library of Medicine (NLM) utrzymującą Medline. NLM zaprojekowała PubMed w celach przeszukiwania Internetu. PubMed oferuje kilka sposobów przeszukiwania. Można korzystać z prostego szukania przez wprowadzenie terminu w okno wyszukiwarki, lub można stworzyć złożone strategie szukania używając komend Boolean oraz interfejsu wyszukiwarki.
Pomimo że baza danych Medline jest ogromna, wyszukiwanie jest proste. Prawie zawsze można polegać na prostych metodach wyszukiwania, aby odnaleźć czego się szuka. Parę godzin praktyki i zapoznanie się z podręcznikami PubMed online wystarczy, aby stać się wytrawnym użytkownikiem, korzystając z terminów w spisie MeSH, przeszukiwania różnych dziedzin, czy łączników Boolean. Jednak nawet będąc początkującym, można przeprowadzić efektywne wyszukiwanie.

Wyszkiwanie pokrewnych artykułów
Przy cytatach w PubMed zamieszczony jest link [See Related Articles] po prawej stronie od nazwiska autora. Otworzenie tego linka spowoduje wejście do kolejnego przeszukiwania w Medline, gdzie znajdują się artykuły najściślej pokrewne oryginalnemu artykułowi. Za pomocą wszachstronnego algorytmu, PubMed porównuje słowa z Title (tytułu) i Abstract (abstraktu) każdego cytatu, jak również przypisane nagłówki MeSH. Cytaty artykułów pokrewnych wyświetlone są w porządku od najbardziej do najmniej powiązanych. Cytat, od którego rozpoczęto przeszukiwanie jest pierwszy na liście. Jest to potężny i jednocześnie prosty sposób zawężania wyszukiwania.

Terminy wyszukiwania
Religia jest obszernym nagłówkiem w naukach humanistycznych, który posiada wiele podkategorii obejmujących konkretne tradycje, jak Buddyzm, Chrześcijaństwo, czy Islam.

W dziedzinę religii włączone są inne zazębiające się tematycznie obszary, jak: - religia i medycyna;
- religia i psychologia.
Każda z tych dziedzin ma również swoje podkategorie. Na przykład, w temacie religii i psychologii znajduje się „Opieka duszpasterska i duchowość”.
Zobacz: Medline Religion Mesh Description
Inne wyznaczniki MeSH nawiązujące do problemów religijnych i duchowych, to: - techniki ciało-umysł oraz relaksacyjne, włączając w to medytację;
- terapie duchowe, włączając w to szamanizm i jogę.
MeSH wskazuje, że termin Uzdrawianie mentalne jest również istotne.


  ZAGADNIENIA 37 WYMAGANE DO QUIZU
  MeSH
  Termin 'uzdrawianie mentalne' pojawia sie w MeSH
  a) w Terapiach duchowych;
  b) w Technikach umysł-ciało i relaksacyjnych;
  c) w obydwu tematach;
  d) w żadnym z nich.
  Zanotuj odpowiedź, aby później umieścić ją w teście.Używając Mesh, możesz połączyć terminy jak 'religia i nawrócenie', aby zawęzić wyszukiwanie.


  ZAGADNIENIA 38 WYMAGANE DO QUIZU
  Medline: proste wyszukiwanie
  Przeprowadź wyszukiwanie artykułów na temat nawrócenia w PubMed, wprowadzając
  słowo 'nawrócenie'. Zauważ, że liczba artykułów wynosi 59,000!
  Zanotuj tytuł artykułu na temat nawrócenia niereligijnego, aby później zamieścić go w teście. ZAGADNIENIA 39 WYMAGANE DO QUIZU
  Medline: wyszukiwanie połączone
  Przeprowadź wyszukiwanie artykułów w PubMed na temat nawrócenia, najpierw idąc do tematu Religii i używając wyszukiwarki MeSH. Kliknij 'add this term/subheadings to the Search' (dodaj ten termin do wyszukiwania) używając operatora: AND (i), a następnie dodaj 'conversion' (nawrócenie), gdzie jest napisane "Religion"[MESH] - aby okno zawierało ‘"Religion"[MESH] conversion’. Kliknij 'PubMed Search'.
  Zanotuj tytuł artykułu na temat nawrócenia niereligijnego, aby później zamieścić go w teście.Idź do góry

Poprzednia lekcja
Następna lekcja

...lub odwiedź nasze Forum


Historia zmian
1.0 –
05 września 2014: Wersja pierwsza na tej stronie.