wyszukaj według freefind

Wizja Instytutu


Ścieżka w górach
Wiele osób, które współpracowały z Instytutem, przez dłuższe okresy czasu doświadczało trwałych stanów świadomości, znacząco powyżej normy typowej dla przeciętnego człowieka. Kate Sorensen określiła to następująco: „Opuszczenie któregokolwiek z tych stanów i powrót to przeciętnej świadomości przypomina wyrzucenie z nieba!”. Chcielibyśmy wprowadzić siebie i innych w owe stany oraz nauczyć innych, jak je skutecznie wykorzystywać w celu uzdrawiania fizycznego i emocjonalnego.

Instytut przyjął następujące cele:
- odkrycie sposobów uzdrowiania ludzkości, jako gatunku (podstawowy cel Instytutu);
- odkrycie sposobów leczenia chorób, obecnie uznawanych za nieuleczalne (Projekty);
- popularyzacja systemu pobierania opłat za rezultaty, a nie czas poświęcony na terapię;
- opracowanie prostych technik ograniczenia cierpienia, przez wprowadzenie w szczytowe stany świadomości;
- odkrycie przyczyn chorób psychicznych oraz sposobów ich leczenia;
- dalsze zdobywanie wiedzy dotyczącej podstaw świadomości, psychologii, duchowości i uzdrawiania;
- prowadzenie badań w tej nowej dziedzinie, w celu poznania kolejnych faktów i zastosowań – zarówno ze względów praktycznych, jak i dla samej radości zdobywania wiedzy i badania rzeczy nieznanych;
- rozwój Instytutu dla skuteczniejszego wprowadzania zmian w szeroko pojętej kulturze i dominującym paradygmacie.

„Istnieje w nas tęsknota za czymś wewnątrz nas, czego nie potrafimy jasno określić: niczym jakaś nieuchwytna drobina, jest to zagadka poza naszym poczuciem czasu. Szukamy kulturowo usankcjonowanych sposobów jej zaspokojenia – ale bez powodzenia. U niektórych z nas ta tęsknota przejawia się w postaci przeczucia, że życie polega na czymś więcej niż to, czego doświadczamy. U innych staje się ona głęboką potrzebą poznawania wewnętrznej duchowości.

Inni odczuwają z kolei odmienną motywację – w głębi serca wiedzą, że świat może być znacznie lepszym miejscem. Wiedzą, że przyzwoici ludzie na całym świecie powinni odczuwać prostą radość z tego że żyją, pozostając w spokojnej harmonii z innymi i ze światem przyrody.

Wiedzą, że straumatyzowane umysły i okaleczone ciała powinny zostać uzdrowione w sposób, o którym nikomu w ramach konwencjonalnych działań się nie śniło. Moim marzeniem jest odkrycie teoretycznych podstaw tej zagadki, podchodząc do niej jak do zagadnienia inżynierskiego, i zastosowanie tych podstaw do ewolucji nas samych i poprawy kondycji ludzkości.

Wiem także, że planeta zwana Ziemią może być lepszym miejscem dla nas wszystkich i że realizacja przyrodzonego prawa ludzkości jest jeszcze przed nami. Czy chcecie dołączyć do mnie i moich kolegów i wziąć udział w nowej podróży odkrywania samego siebie? To podróż, jakiej żaden człowiek jeszcze się nie podjął. Dołączcie do mojej pasji, mojego życia, moich poszukiwań. Zapraszam do poznawania mojej wizji lepszej przyszłości człowieka."
~ Grant McFetridge, Ph.D.


Praca dla Instytutu

Ponieważ poza badaniami, w coraz większym stopniu, zajmujemy się również ich praktycznymi zastosowaniami, poszukujemy ludzi podzielających naszą wizję. Istnieją trzy możliwe sposoby podjęcia współpracy z Instytutem. Zależnie od stopnia zaangażowania są to: podstawowy personel w dziedzinie badań lub w zakresie administracji; terapeuta (pracownik) projektów klinicznych oraz terapeuta certyfikowany w zakresie naszych technik.

Ponieważ oferujemy szkolenia zawodowe, najprostszym i najlepszym sposobem podjęcia współpracy z Instytutem jest przejście tego rodzaju szkolenia. Będziecie mieli wtedy okazję poznać bliżej, czym się zajmujemy, bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań oraz sprawdzić, czy dobrze wam się pracuje z wykładowcami oraz praktykami, z którymi pracowalibyście na stałe w momencie rozpoczęcia pracy w Instytucie.

Zachód słońca
Personel podstawowy w dziedzinie badań
Ponieważ jesteśmy młodą organizacją o dużych ograniczeniach budżetowych, nie mamy jeszcze płatnych stanowisk pracy. Jeśli jednak widzicie potencjał w tym, co robimy, i możecie się samodzielnie utrzymać, chcielibyśmy z wami porozmawiać. Dokonaliśmy dużej liczby odkryć, w większości przypadków jednak brak nam osób, które mogłyby pracować nad tymi badaniami dalej – toteż poszukujemy ludzi, którzy podzielają naszą wizję i entuzjazm. Potrzebujemy kilku kategorii ludzi: nauczycieli warsztatów uzdrawiania całym sercem (Whole-Hearted Healing™) i innych szkoleń; kierowników i współpracowników do różnych projektów (uzdrawianie regeneracyjne, autyzm, uzależnienia), szczególnie lekarzy medycyny.

Zapraszamy do współpracy w tej dającej ogromną satysfakcję dziedzinie, ludzi posiadających wizję i zdolnych dostrzec zastosowania, o których innym się nawet nie śniło.

Do zadań personelu podstawowego należą przede wszystkim aspekty badawcze i rozwojowe naszych prac – prowadzenie badań i wykorzystywanie ich wyników w pracach nad stworzeniem rzeczywistych produktów służących uzdrawianiu. Istnieją dwa poziomy badań: czyste badania naukowe, które są bardzo niebezpieczne i powinny być podejmowane wyłącznie przez osoby, które godzą się na potencjalne urazy lub nawet śmierć; oraz zastosowania praktyczne wyników badań, które również przedstawiają pewne ryzyko, ale w ograniczonym stopniu.

„Osoby współpracujące z ISPS muszą stale dążyć do uzdrowienia siebie i swoich kolegów oraz angażować się w działania Instytutu z odwagą, oddaniem i w duchu współpracy”.

Personel ds. projektów i ochotnicy
Prowadzimy projekty o różnym stopniu zaangażowania. Na przykład, projekt związany z uzależnieniami, polega tylko na udzielaniu licencji na procesy, ludziom już zajmującym się uzależnieniami. W innych projektach trzeba zostać pracownikiem Instytutu – jak na przykład w przypadku projektów kliniki genów lub uzdrawiania regeneracyjnego. Wynika to z takich czynników jak ryzyko związane z procedurami, eksperymentalny poziom prac oraz kontrola jakości.

Potrzebujemy także ochotników gotowych przetestować opracowywane przez nas terapie. Najlepszymi kandydatami w tym przypadku są osoby, które odbyły u nas szkolenie zawodowe. Jednakże, ze względu na nietypowy charakter niektórych chorób (stwardnienie rozsiane, autyzm), chętnie podejmiemy współpracę z osobami, które rozumieją, że nasza praca ma charakter eksperymentalny oraz stanowi potencjalne ryzyko, związane z odkrywaniem rzeczy dotychczas nieznanych i są gotowe znieść procedury administracyjne i pomiarowe oraz długie okresy przerw między sesjami terapeutycznymi.


Początki Instytutu

Dr Grant McFetridge założył Instytut Studiów nad Szczytowymi Stanami Świadomości (ISPS) na początku lat dziewięćdziesiątych. Celem Instytutu miało być testowanie i badanie hipotezy, zgodnie z którą, występowanie stanów szczytowych jest zablokowane przez traumy związane z wydarzeniami rozwojowymi.

Początkowo Grant chciał odzyskać własny utracony stan szczytowy oraz wyeliminować lub ograniczyć cierpienia innych ludzi, dzieląc się stanami szczytowymi, które były niegdyś jego udziałem.

Przez pierwsze dziesięć lat stale napływali zmieniający się ochotnicy, którzy zostali przeszkoleni przez Granta, a w zamian godzili się na udział w eksperymentach stanowiących część jego pracy. W okresie tym wielu odważnych ochotników podjęło ryzyko badań nad zupełnie nieznanymi zagadnieniami, bez żadnej perspektywy nagrody. Niestety niektórzy z nich podczas badań zmarli lub doznali długotrwałych urazów. Większość ochotników pracowała bardzo krótko, szczególnie na początku, gdy teorię i techniki dopiero opracowywano i brakowało dowodów na poparcie pierwotnej hipotezy. Wes Gietz angażował się w działalność Instytutu przez cały ten okres i przeprowadził pierwszą weryfikację modelu.

Później, gdy model zaczął przynosić wyniki, które można było przetestować, kilka osób usłyszało o pracach Granta i poświęciło swój cenny czas i energię na udział w jego badaniach – pracowali za darmo, idąc za swoimi najgłębszymi marzeniami i wizją, dostrzegając w tej pracy możliwość niesienia pomocy ludzkości. Do najważniejszych współpracowników należały w tym okresie Kate Sorensen, dr Marie Green i dr Deola Perry. Później pojawili się Frank Downey, który objął funkcję rzecznika Instytutu, dr Mary Pellicer, dr Adam Waisel i Matt Fox. Pastor Colleen Engel, Merly Beck, Patsy de Courcy-Ireland, Debbie York i inni którzy poświęcili swój czas, energię i reputację.

Dzięki nim udało się uruchomić z powodzeniem warsztaty uzdrawiania całym sercem (Whole-Hearted Healing), w których wykorzystywano prymitywny jeszcze proces stanów szczytowych. Uczestnicy naszych warsztatów oraz wielu innych ciężko pracujących ochotników poświęciło swój czas, energię i wiedzę zajmując się badaniami lub poddając się badaniom związanym ze stanami szczytowymi. Szczególne podziękowania należą się tu (w porządku chronologicznym): Jorge Aldanie, Maartenowi Willemsenowi, dr Davidowi MacQuarrie, Pauli Courteau, Karen Gould oraz dr Kashi Rai. Także wiele innych osób wniosło do projektu swój czas, energię i wsparcie finansowe. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie ci wspaniali, odważni ochotnicy i uczestnicy warsztatów, którzy przez lata testowali wyniki naszych prac.

Obecnie Instytut i jego ochotnicy znów się zmieniają, gdyż nabieramy w większym stopniu orientacji biznesowej.

Możecie wysłuchać wywiadu z drem Grantem McFetridge, założycielem Instytutu Badań nad Stanami Szczytowymi. Opowiada w nim o pracach Instytutu. Możecie albo wysłuchać odpowiedzi na konkretne pytania lub całego nagrania (trwa ok. 30 minut, można je także ściągnąć). Rozmowę nagrano w Danii wiosną 2008 r. Zapraszamy również do obejrzenia video.
...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.0 – 7 stycznia 2010: Wersja pierwsza na tej stronie.