wyszukaj według freefind

DSM-IV Problemy religijne i duchowe
FORMULARZ TESTU

From Spiritual Competency Resource Center
© Dr. David Lukoff 1994, 2014
Powrót do treści kursuIMIĘ NAZWISKO:
1. W „Badaniu kontrolowanym – psychopatologia a zaangażowanie religijne”, Pfeifer i Waelty odkryli, że satysfakcja z życia jest pozytywnie skorelowana z zaangażowaniem religijnym.
a) Prawda
b) Fałsz

2. ___________ postrzegał wierzenia religijna jako fantazję, która blokuje ludzi od zaakceptowania rzeczy takimi jakie są.
a) CG Jung
b) Sigmund Freud
c) Albert Ellis
d) bandc

3. Problem religijny lub duchowy to:
a) Rodzaj neurozy
b) Rodzaj psychozy
c) Proponowana nowa kategoria diagnostyczna do DSM-V
d) Nowa kategoria diagnostyczna w DSM-IV

4. 83-letnia Beth została zdiagnozowana na raka piersi i wyraziła swoje przekonanie, że choroba jest karą od Boga za jej grzechy. Opierając się na badaniach ‘Zmagania religijne jako prognoza śmiertelności wśród medycznie chorych pacjentów w starszym wieku: 2-letnie badania podłużne’, pacjentka może wykazać zwiększone ryzyko śmierci.
a) Prawda
b) Fałsz

5. W sprawozdaniu z przypadku: Zdolność podejmowania decyzji a nawrócenie religijne – przypadek odrzucenia dializy, autorzy opisują ich podejście do pracy nad odrzuceniem dializy poprzez:
a) zdobycie nakazu prawnego, aby zastosować leczenie
b) pracę w ramach systemu przekonań pacjenta
c) użycie racjonalnych technik spornych
d) żadne z powyższych

6. Problemy religijne mogą mieć związek z:
a) zmianą członkostwa
b) wzmocnieniem przekonań
c) nawróceniem
d) wszystkie powyższe

7. Według „Niebezpieczeństwo kultu: prawda czy fikcja”, przynależność do nowych ruchów religijnych przebiega głównie w dziwnych centrach rekolekcyjnych lub komunach wiejskich.
a) Prawda
b)Fałsz

8. W artykule „Anemia i utykanie u wegetariańskiego nastolatka”, nastolatek na diecie wegańskiej narzuconej przez kult cierpiał na niedostatek
a) wapnia
b) witaminy D
c) witaminy B12
d) wszystkie powyższe

9. Według autorów „Losing God", jakie czynniki osłabiają działanie duchowych aspektów opieki nad osobami chorymi na raka?
a) niejasny język
b) brak zaufania
c) dogmat
d) wszystkie wymienione

10. Kryzys duchowy jest pojęciem rozwiniętym przez C. G. Junga
a) Prawda
b) Fałsz

11. Assagioli jako pierwszy stwierdził, że praktyki duchowe są powiązane z psychologicznymi zaburzeniami.
a) Prawda
b) Fałsz

12. Uczucie jedności z boskością zdarza się:
a) częściej w doświadczeniach mistycznych
b) częściej w psychozie
c) zarówno w dośw. mistycznych jak i w psychozie

13. Oxman w „The language of altered states" odkrył, że tematy związane z chorobą są bardziej charakterystyczne dla doświadczeń mistycznych niż schizofrenicznych.
a) Prawda
b) Fałsz

14. Który z rodzajów problemów duchowych zdarza się częściej z powodu zaawansowanej technologii medycznej.
a) Porwanie przez UFO
b) Kundalini
c) NDE
d) doświadczenia parapsychiczne

15. Intensywne praktyki medytacyjne mogą prowadzić do:
a) uczucia depersonalizacji
b) zaburzeń lękowych
c) dezorientacji
d) wszystkie powyższe

16. Osobie doświadczającej symptomów spowodowanych praktyką duchową zaleca się kontynuowanie praktyki aż do ustąpienia symptomów.
a) Prawda
b) Fałsz

17. Doświadczenia Parapsychiczne są wskazaniem, że osoba jest w środku epizodu psychotycznego.
a) Prawda
b) Fałsz

18. W
terapii, doświadczenia parapsychiczne osoby:
a) powinno się pozostawić aż same wygasną
b) powinno się je uznać jako doświadczenia duchowe
c) powinno się objąć terapią w celu znalezienia ich znaczenia dla klienta

19. Doświadczanie wizji może obejmować również symptomy psychotyczne
a) Prawda
b) Fałsz

20. Jon Perry, MD, rozwinął program leczenia, który zaleca:
a) stosowania dużych dawek leków w celu możliwie najszybszego stłumienia objawów psychozy
b) zachęca do przeżywania całego spektrum, mogących pojawić się psychotycznych doświadczeń
c) skupia się na duchowym wymiarze przeżyć pacjenta
d) b + c

21. Kryzys szamański pojawia się u:
a) jednostek w kulturach tradycyjnych
b) jednostek w społeczeństwach współczesnych
c) zarówno a. i b.

22. Doświadczenia UFO i spotkania z obcymi istotami
a) występują tylko u osób będących w konkretnych kultach
b) są relacjonowane przez miliony osób
c) zawsze związane są z psychopatologią

23. Opętanie występuje
a) tylko u ludzi w kulturach plemiennych
b) tylko w dawnych kulturach jak wczesne Chrześcijaństwo i Egipt
c) w całej historii i dookoła świata
d) rzadko we współczesnych społeczeństwach

24. Osoby w stanach opętania
a) powinny dostać lekarstwa antypsychotyczne, aby natychmiast zatrzymać doświadczenie
b) powinny zostać zapytane o ich praktyki religijne
c) powinny zostać potraktowane jako prorocy w swoich religiach

25. Pacjenci psychiatryczni są
a) bardziej religijni od populacji ogólnej
b) mniej religijni od populacji ogólnej
c) tak samo religijni jak populacja ogólna

26. Problemy Religijne lub Duchowe nie mogą być oznaczone jako diagnoza z Osi I przy
jednoczesnym występowaniu Zaburzenia z Osi I
a) Prawda
b) Fałsz

27. Słyszenie głosów, gdy nikogo wokoło nie ma jest
a) oznaką kryzysu duchowego
b) oznaką zaburzenia psychicznego
c) a lub b

28. Medytacja jest zawsze dobrą interwencją w kryzysie duchowym.
a) Prawda
b) Fałsz

29. Lekarstwa są zawsze przeciwwskazaniem w kryzysie duchowym
a) Prawda
b) Fałsz

30. Osoby, które doświadczają trudnego okresu kryzysu duchowego powinny być zachęcone do powrotu do życia i porzucenia tych dziwnych doświadczeń.
a) Prawda
b) Fałsz

31. Święty tekstu naśladowców Taoizmu, to:
a) Talmud
b) Bhagavad Gita
c) Koran
d) Tao-te-Ching

Internetowe źródła kliniczne
Marelene jest 21-letnią kobietą, która od 6 miesięcy intensywnie medytowała, po 6-8 godzin dziennie, a także uprawiała jogę. Podjęła się 10-dniowego postu polegającego na piciu wody, z intencją przeczytania Tybetańskiej księgi umarłych. Podczas piątego dnia postu nabrała przekonania, że została wybrana, aby zostać matką następnego Dalai Lamy. Prawie przestała spać i miała poczucie wielkościowe. Nie jest zagrożeniem dla siebie lub innych. Jej wujek, lekarz mieszkający w innym stanie, powiedział jej i jej rodzicom, że ma epizod manii i powinna zacząć zażywać lit. Psycholog, z którym się skontaktowali powiedział, że brzmi to jak rodzaj kryzysu duchowego, znanego jako przebudzenie kundalini, co związane jest z intensywnymi praktykami medytacyjnymi i duchowymi. Zasugerował, że powinno się to samo rozwiązać, przy odpowiednim wsparciu i prowadzeniu.

32 Znajdź artykuł online na temat kryzysu duchowego

33 Znajdź stronę z kryteriami diagnostycznymi kryzysu duchowego

34 Znajdź stronę, gdzie można uzyskać wsparcie (szukaj: kundalini)

35 Znajdź stronę z informacjami na temat Tybetańskiej księgi umarłych

36 Znajdź stronę, gdzie Marelene mogłaby zamieścić sprawozdanie ze swojego doświadczenia i nawiązać kontakt z innymi, którzy mieli podobne doświadczenia

37. Termin 'uzdrawianie mentalne' pojawia się w MeSH
a) w Terapiach duchowych
b) w Technikach umysł-ciało i relaksacyjnych
c) w obydwu tematach
d) w żadnym z nich
Używając Mesh, możesz połączyć terminy jak 'religia i nawrócenie', aby zawęzić wyszukiwanie

38. Przeprowadź wyszukiwanie artykułów na temat nawrócenia w PubMed, wprowadzając słowo 'nawrócenie'. Zauważ, że liczba artykułów wynosi 59,000!

39. Przeprowadź wyszukiwanie artykułów w PubMed na temat nawrócenia, najpierw idąc do tematu Religii i używając wyszukiwarki MeSH. Kliknij 'add this term/subheadings to the Search' (dodaj ten termin do wyszukiwania) używając operatora: AND (i), a następnie dodaj 'conversion' (nawrócenie) gdzie jest napisane "Religion"[MESH] - aby okno zawierało ‘"Religion"[MESH] conversion’. Kliknij 'PubMed Search'.

DSM-IV Religious and Spiritual Problems LESSON 2.5 Terminal and Life-Threatening Illness
DSM-IV Religious and Spiritual Problems LESSON 3.1 Spiritual Emergence
DSM-IV Religious and Spiritual Problems LESSON 3.2 Typology of Spiritual Problems
DSM-IV Religious and Spiritual Problems LESSON 3.3 Mystical Experience
Kundalini Awakening; p. 49-51
IGL 251: DSM-IV Religious and Spiritual Problems LESSON 3.6 Psychic Experiences
IGL 251: DSM-IV Religious and Spiritual Problems LESSON 3.6 Psychic Experiences
DSM-IV Religious and Spiritual Problems LESSON 3.8 Shamanic Crisis
Test : p.107-113

Idź do góry

Poprzednia lekcja
Następna lekcja


...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.0 –
05 września 2014: Wersja pierwsza na tej stronie.