wyszukaj według freefind

Przykłady kontraktów zawartych na zasadzie „oPłaty za rezultat”
Dodatku 2: Subkomórkową Psychobiology Diagnoza Handbook
© 2.014 dr Grant McFetridge

Spis treści
2.1: Przykład: ogólna umowa terapeutyczna z podaniem symptomów
2.2: Przykład: ogólna umowa terapeutyczna z podaniem frazy traumy
2.3: Przykład: umowa z ustalonymi z góry kryteriami dla procesu uzdrawiającego problem chronicznego zmęczenia
2.4: Przykład: umowa z ustalonymi z góry kryteriami dla procesu uzdrawiającego problem chronicznego zmęczenia

Rozdział 3: Zrozumienie "Opłata za rezultaty" dla terapeutów
Dodatku 10: Jak obliczać wysokość opłat w systemie “opłaty za rezultat”

Aby pobrać wersję PDF tego artykułu, kliknij prawym przyciskiem myszy tutaj.W dodatku tym przyjrzyjmy się kilku różnym stylom formułowania umów na zasadzie „opłaty za rezultat”. Ich formy są różne – od umów prostych i nieformalnych po bardzo szczegółowe – zależnie od terapeuty i potrzeb klienta. W większości przypadków terapeuci po prostu stosują własny szablon i wprowadzają informacje uzyskane podczas pierwszego wywiadu (i być może diagnozy), tak że cały proces trwa kilka minut, po czym można od razu klientowi umowę wręczyć lub wysłać mejlem. Od terapeuty zależy, czy poprosi o zaliczkę lub o płatność po upływie jakiegoś czasu, a przyjęte rozwiązanie może różnić się w zależności od klienta.

Umowa ma służyć kilku celom – przede wszystkim ma określać kryteria sukcesu i wysokość opłaty. Ale co ważniejsze, pomaga zminimalizować ewentualne spory co do tego, czy problem został faktycznie uzdrowiony, czy nie. Może się tak zdarzyć ze względu na występowanie zjawiska apexu, polegającego na tym, że wielu klientów nie pamięta, iż miało problem, który został uzdrowiony podczas terapii. Umowa pozwala odnieść się do tego problemu (podobnie jak nagrania wideo lub audio wywiadu wstępnego). Rzadziej zdarza się sytuacja, w której klienci mają nierealistyczne oczekiwania, a określenie czarno na białym kryteriów sukcesu pomaga temu zaradzić w momencie, gdy klient narzeka, że jego „rzeczywisty” (a czasami zupełnie nowy) problem wcale nie zniknął. Jeśli „rzeczywisty” problem nie zniknął, nawet jeśli nie było o nim mowy w umowie, mądry terapeuta zazwyczaj zaoferuje uzdrowienie problemu lub zwrot wynagrodzenia (zapisując nowe kryteria sukcesu), nawet jeśli w rzeczywistości uzdrowił problem klienta. Pamiętajcie, że marketing szeptany jest waszym najlepszym przyjacielem – jeśli zabrakło wam doświadczenia, by zdać sobie sprawę z tego, o uzdrowienie jakiego problemu prosił was na początku klient, będzie to tanie i cenne doświadczenie.

Jeśli klient skontaktuje się z Instytutem z powodu sporu związanego z realizacją umowy, pierwszą rzeczą, jaką robimy, przeglądamy umowę, by sprawdzić, czy uzgodnione kryteria zostały spełnione. Jeśli terapeuta nie zapisał żadnego kryterium (być może nie wierząc w to, że klient może zapomnieć, iż miał taki problem!), wymagamy od terapeuty natychmiastowego zwrotu wynagrodzenia. Terapeuta również musi zwrócić pieniądze, jeśli warunki umowy nie zostały spełnione – na przykład, gdy kryteria zostały zbyt szeroko i mgliście określone albo przedmiot umowy nie był tym, co terapeuta może faktycznie dostarczyć lub zweryfikować, albo też terapeuta zaoferował zbyt dużo i częściowo nie zrealizował umowy. Terapeuci szybko uczą się sporządzania bardziej dokładnych umów, gdy dochodzi do tego typu sytuacji.

W niektórych przypadkach klient zaproponuje datek za poświęcony czas, nawet jeśli leczenie nie zakończyło się sukcesem. O ile taka propozycja płynie prosto z serca i nie jest wynikiem subtelnego przymusu lub szantażu emocjonalnego, jest do przyjęcia. Dobrym i sensownym sposobem zareagowania na ich życzliwość jest przeznaczenie tych środków na pracę z klientami, dla których pracujemy pro publico bono.

Terapeuci certyfikowani przez Instytut stosują również umowy zawierające dwa różne rodzaje kryteriów sukcesu: w pierwszym przypadku klient i terapeuta wspólnie uzgadniają, co należy uzdrowić, w drugim zaś terapeuta stosuje proces licencjonowany przez Instytut, w którym ustalone zostały zawczasu konkretne kryteria (by zapewnić kontrolę jakości dla danego procesu terapeutycznego).

Typowy kontrakt zazwyczaj zawiera następujące elementy:
 • cenę terapii
 • dokładne słowa klienta opisujące, co chce uzdrowić (to może być później bardzo ważne!(
 • przydaje się wpisanie bieżącego wskaźnika SUDS odczuwanego przez klienta w – stosunku do problemu – to się później przydaje, by
 • pokazać klientowi, że owszem, naprawdę odczuwał ogromne emocje w związku z problemem
 • czas spotkania
 • kontakt do terapeuty na wypadek sytuacji kryzysowej
 • sposób dokonania płatności (czy zostanie wpłacona zaliczka, czy też płatność zostanie dokonana po terapii lub inny układ)
 • czas, jakim dysponuje klient na weryfikację, czy problem zniknął – przed upływem terminu płatności (w razie konieczności)
 • postępowanie w razie powrotu symptomów (zwrot opłaty lub dalsze uzdrawianie, by sprawdzić, czy problem da się wyeliminować)
 • sprawdzenie, czy klient podpisał formularz o odpowiedzialności i formularz świadomej zgody, i czy nie ma żadnych dodatkowych pytań (wypełnienie formularza historii pacjenta)
 • sprawdzenie, czy klient wyraża zgodę na wykorzystanie jakiejkolwiek referencji klienta (z podaniem lub bez podania nazwiska).

Przykład: ogólna umowa terapeutyczna z podaniem symptomów
Oto przykład klienta, który chce wyeliminować konkretne symptomy fizyczne (i powiązane z tym uczucia). Zauważcie, że w tym przypadku zastosowanie frazy traumy nie jest istotne ani właściwe. Tego rodzaju umowa obejmuje wiele przypadków, od bólu, po ustawienie kręgosłupa i symptomy zespołu napięcia przedmiesiączkowego itd.

  Szanowny kliencie!

  W celu określenia kryteriów „opłaty za rezultat”, postanawiamy uzdrowić i wyeliminować twój lęk i niepokój związany z byciem chorym, wymiotowaniem i skurczami jelit podczas przebywania w miejscach publicznych. Efekt uzdrawiania sprawdzisz, pokonując długie dystanse i przebywając wśród ludzi z dala od domu.

  Planujemy przeprowadzić trzy sesje w okresie dwóch tygodni (wydłużonym w razie potrzeby o dodatkowy tydzień).

  Jeśli wyeliminujemy problem, opłata wyniesie ____ zł. Jeśli postanowisz zrezygnować z terapii przed przeprowadzeniem trzeciej sesji (o ile będzie potrzebna), opłata za odstąpienie od umowy wynosi ____ zł. Płatności należy dokonać w ciągu 3 tygodni od chwili, gdy zauważymy istotne efekty terapii – jeśli tak się nie stanie, opłata nie zostanie pobrana.

  Jeśli masz jakieś problemy związane z procesem terapii po jej rozpoczęciu, możesz się ze mną skontaktować w dowolnym momencie. Jeśli nie będę dostępny, skontaktuj się z ________________ pod numerem ______________ .

  Dziękuję i cieszę się, że będziemy mogli razem pracować.

  Podpisano: ________________


Przykład: ogólna umowa terapeutyczna z podaniem frazy traumy
W wielu umowach podaje się prostą frazę aktywującą, by zidentyfikować problem w umyśle klienta.

  Szanowna Pani!

  Potwierdzam sesję w sobotę o godz. 12:30 Pani czasu (czasu środkowoamerykańskiego).Do maila dołączam oświadczenie o odpowiedzialności. Proszę o przeczytanie, podpisanie, złożenie oświadczenia przez świadka (może być nim dowolna osoba) oraz przesłanie go do mnie mailem na adres ______________.

  W celu określenia kryteriów „opłaty za rezultat”, postanawiamy uzdrowić poniższy problem i wyeliminować wszelkie uczucia związane ze zdaniem dotyczącym męża i poprzednich intymnych relacji:

  „Muszę zajmować się daną osobą, inaczej umrę”. Uczucia to panika i lęk, którym towarzyszy odczucie odrętwienia na ustach i w jamie ustnej wywołane przez te emocje. Obecny poziom bólu (SUDS od o do 10) wynosi ______.

  Efekty terapii sprawdzi Pani po pierwszej sesji, wysyłając mężowi dokumenty rozwodowe. Postanawiamy, że w razie potrzeby powtórzymy proces uzdrawiania w następny weekend. W razie potrzeby odbędziemy również trzecią, krótką sesję.

  Jeśli nie uzdrowimy problemu w trzech sesjach, opłata nie zostanie pobrana. Jeśli wyeliminujemy problem, opłata wyniesie _______ zł. Jeśli postanowi Pani zrezygnować z terapii przed przeprowadzeniem trzeciej sesji (o ile będzie potrzebna), opłata za odstąpienie od umowy wynosi ______ zł.

  Z poważaniem,

  Podpisano: ________________


Przykład: umowa z ustalonymi z góry kryteriami dla procesu Cichego Umysłu
Technika Cichego Umysłu to licencjonowany proces, który stosują certyfikowani terapeuci w celu eliminacji wszelkich głosów rybosomalnych. Dla tego procesu Instytut określił z góry konkretne kryteria, choć terapeuta może je skorygować w razie potrzeby, by dostosować się do sformułowań i sytuacji klienta (istnieje również kilka innych procesów Instytutu z określonymi z góry kryteriami).

  Szanowny Panie!

  Zgodnie z rozmową telefoniczną (wpisać datę), potrzebujemy jednego lub dwóch pańskich aktualnych zdjęć do naszych akt jeszcze przed rozpoczęciem terapii (wystarczy zdjęcie zrobione telefonem).

  Dziękujemy za podpisanie formularzy o odpowiedzialności i świadomej zgody i wypełnienie formularza historii pacjenta.

  Ustaliliśmy termin pracy z Panem na godzinę 18:00 (8:00 czasu australijskiego). Zgodnie z rozmową, będziemy musieli przeprowadzić uzdrawianie trzykrotnie – pierwszy raz powinien Pan pozbyć się głosów, ale mogą one powrócić następnego dnia. 24 dni później przeprowadzimy drugą sesję, a następnie ostateczne sprawdzenie (i w razie potrzeby niewielkie uzdrawianie) po około 2 tygodniach, by mieć pewność, że problem nie powróci.

  Niniejsza umowa zostaje zawarta na zasadzie „opłaty za rezultat” – oznacza to, że jeśli nie spełnimy warunków umowy, opłata nie zostanie pobrana. Uwaga: nie zobowiązujemy się do wyeliminowania innych problemów – na przykład za pomocą tego procesu nie uzdrowimy problemów wynikających z nadużycia w okresie dzieciństwa. Zgodnie z naszą rozmową, nie wiemy, czy wzrokowe halucynacje zostaną wyeliminowane, czy nie. Nie należy oczekiwać, że po przeprowadzeniu procesu halucynacje te miną.

  UMOWA

  Zgadzamy się wyeliminować autonomiczną paplaninę umysłową, tj. pojawiające się w tle myśli, które słyszy klient podczas medytacji (i które brzmią jak głosy innych ludzi). Przetestujemy rezultaty prosząc klienta o to, by medytował przez kilka minut i słuchał. Głosy są odbierane z konkretnych miejsc w przestrzeni i mają stały ton emocjonalny.

  Po procesie klient będzie miał wrażenie, że głowa jest pusta, wyciszona, otwarta i duża (jakby stał na pustej scenie). Uwaga: klient może szybko przyzwyczaić się do tego uczucia i później będzie mu trudno zwrócić uwagę na zmianę.

  Opłata wynosi _______ zł i jest płatna w ciągu 3 tygodni od momentu, w którym zmiana zostanie uznana za stabilną. Jeśli głosy powrócą, opłata nie zostanie pobrana.

  Jeśli uzdrawianie zakończy się sukcesem, może Pan odczuwać reakcję na utratę głosów. Choć nie zdarza się to często, niektórzy klienci odczuwają samotność po zniknięciu głosów. Jeśli ten problem u Pana wystąpi, prosimy o zwrócenie się z tym do nas, byśmy mogli wyeliminować problem w sesjach kontynuujących. U niektórych osób może się okazać, że ludzie, z którymi łączą ich bliskie relacje (szczególnie współmałżonkowie), będą czuli, że osoby poddane terapii są bardziej zdystansowane lub że trzymają się na uboczu, choć się nie zmieniły. To normalny rezultat terapii, będący wynikiem faktu, że osoba uzdrawiana nie nawiązuje z nimi więzi na poziomie nieświadomym w taki sam sposób jak wcześniej. Problem ten mija z czasem wraz z dostosowaniem się do nowych okoliczności.

  W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów będących bezpośrednim skutkiem terapii, prosimy o natychmiastowy kontakt z osobą pod numerem _______________.

  Z poważaniem,

  Podpisano: ________________Przykład: umowa z ustalonymi z góry kryteriami dla procesu uzdrawiającego problem chronicznego zmęczenia
Proces ten jest obecnie dostępny tylko w klinikach Instytutu. Wraz z rozwojem nowych terapii zazwyczaj potrzeba roku lub dwóch, by taką terapię przetestować i zoptymalizować, zanim zostanie udostępniona certyfikowanym terapeutom.

  Szanowny Panie!

  Zgodnie z naszą rozmową telefoniczną (wpisać datę) przesyłam umowę dotyczącą uzdrawiania symptomów zespołu chronicznego zmęczenia. Proszę o przejrzenie umowy i ewentualne wprowadzenie zmian przed rozpoczęciem terapii, która nastąpi dn. ____________ o godz. ________.

  Za kwotę ________ zł, płatną po upływie trzech tygodni, w ciągu których nie wystąpiły symptomy, zgadzamy się uzdrowić zespół chronicznego zmęczenia, aby: „przytłaczające zmęczenie ustąpiło, wracając do normalnego poziomu występującego przed chorobą, z uwzględnieniem faktu, że przez długi czas nie uprawiałem żadnych ćwiczeń fizycznych i jestem starszy niż w chwili wystąpienia choroby” (mój symptom zespołu chronicznego zmęczenia: osłabiające zmęczenie = przykucie do łóżka). Proszę pamiętać, że nie będziemy uzdrawiać innych symptomów i nie powinien Pan zakładać, że symptomy te odejdą po przeprowadzeniu terapii. Niniejsza umowa nie obejmuje także żadnych problemów będących wynikiem chronicznego zmęczenia lub innych problemów, które wystąpiły przed i w trakcie choroby.

  Podpisał Pan już formularz o odpowiedzialności, przeczytał Pan formularz świadomej zgody na stronie internetowej terapii stanów szczytowych i zrozumiał Pan jego treść bez dalszych pytań.

  Po ustąpieniu symptomów (zakładając, że terapia zakończy się sukcesem), przeprowadzimy dwie dodatkowe sesje, by mieć pewność, że efekty są stabilne. Pierwsza z tych dwóch sesji odbędzie się prawdopodobnie w pierwszym tygodniu, druga zaś albo w kolejnym tygodniu albo w dwa tygodnie później. Nierzadko zdarza się, że problem powraca po pierwszym, udanym uzdrawianiu – dlatego też planujemy sesje sprawdzające, by wyeliminować wszystko, co mogliśmy przeoczyć.

  Będziemy mogli wykorzystać pańską referencję na naszej stronie internetowej, by pomóc innym rozpoznać uzdrawiane przez nas symptomy, ale nie podamy imienia i nazwiska bez pańskiej zgody.

  Jeśli ma Pan jakieś pytania lub nie zgadza się na powyższe warunki, proszę o kontakt przed rozpoczęciem terapii.

  Z poważaniem,

  Podpisano: _________________

...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
15 listopada 2016: Wersja pierwsza na tej stronie.