wyszukaj według freefind

Słownik Pojęć Kryzysu Duchowego
Słownik pojęć Stanów szczytowych znajduje się tutaj.


Bhagavad Gita (Bhagavad Gita):
Jedna ze świętych ksiąg hinduizmu.

Channeling (Channeling):
Uznawany jest za sposób otrzymywania pozytywnego lub negatywnego przekazu od innych bytów, "bóstw", czy Boga za pomocą "kanału", z ang. channell (termin zaczerpnięty z kanałów radiowych lub telewizyjnych). Kontakt ten nastepuje drogą pozazmysłową, kanałem mentalnym, przeważnie bez użycia języka werbalnego. Z naszego doświadczenia wynika, że przekazy te oraz sam mechanizm ich słyszenia i posiadania jest materiałem traumatycznym i problemem do uzdrowienia.

Chi-kung lub qi-gong (Chi-kung or Qi-gong):
To starożytna chińska praktyka medytacji w ruchu, osoba w kryzysie duchowym może samoistnie wykonywać odpowiednie w praktyce ruchy ciałem, nie ucząc się wcześniej ich, ani nie znając ich znaczenia. Doświadczenie to, jeśli nie zawiera się w dotychczasowym światopoglądzie osoby, może wzbudzić spore obawy, lęk a nawet panikę.

Choroba nieuleczalna i zagrażająca życiu (Terminal and life threatening illness):
Choroba, w wyniku której osoba wie, że może niedługo lub w dłuższej perspekywue czasu umrzeć. Świadomość skończocności naszego fizycznego ciała może przyczynić się do doświadczenia Kryzysu Duchowego.

Diagnoza różnicowa (rozpoznanie różnicowe) (Differential diagnosis):
Jest czynnością prowadzoną w celu określenia stanu zdrowia jednostki lub populacji i czynników warunkujących ten stan. Termin ten oznacza zarówno proces diagnostyczny, jak I wynik tego procesu. Istotą procesu rozpoznania różnicowego jest ocena prawdopodobieństwa, że dany objaw (grupa objawów) występuje w danej jednostce chorobowej. Stopniowo eliminowane są hipotezy najmniej prawdopodobne i w miarę potrzeby zlecane są nowe badania diagnostyczne. Proces ten postępuje aż do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego (najbardziej prawdopodobnego) rozpoznania. Z naszego doświadczenia wynika, że klienci mogą: a) doświadczać Kryzysu Duchowego, b) doświadczać równolegle Kryzysu Duchowego jak i problemu psychicznego c) posiadać problem psychiczny wymagający kontaktu z psychiatrą oraz leczenia farmakologicznego.

Doświadczenia parapsychologiczne (Paranormal experience):
Z gr. „przy”, „obok, „poza czymś” - doświadczene zjawisk psychicznych, trudnych do wyjaśnienia za pomocą znanych praw przyrody: metod eksperymentalnych i statystycznych.

Doświadczenia nadzwyczajne (Non ordinary expriences):
Przykładowo: reinkarnacja, doświadczenie swoich przeszłych, przyszłych, równoległych lub potencjalnych żyć; kontakt z kosmitami i aniołami, doświadczenia przebywania poza ciałem (OBE) i z pogranicza śmierci (NDE).

Doświadczenia porwania przez kosmitów (UFO Encounters):
Charakteryzują się subiektywnie realnymi wspomnieniami bycia potajemnie i/lub wbrew woli porwanym przez domniemane nieludzkie istoty, zwykle w miejsce interpretowane jako statek kosmiczny (inaczej mówiąc UFO).

Doświadczenia mistyczne (Mystical experiences):
Charakteryzuje się poczuciem jedności, harmonijnego związku z boskością, euforii, poczuciem poznania (dostęp do ukrytego wymiaru duchowego), utratą funkcjonowania ego, zmiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni, poczucie utraty kontroli nad wydarzeniem.

Doświadczenia bliskie śmierci (Near-Death Experience (NDE)):
Jest subiektywnym wydarzeniem doświadczanym przez osoby, które otarły się o śmierć, u których stwierdzono zgon i nagły powrót do życia, lub które przeżyły potencjalnie śmiertelną sytuację i udało im się ujść bez szkód. Charakteryzuje się m.in. widzeniem siebie z pozycji OBE.

Doświadczenie parapsychiczne (Paranormal experiences):
Są ekstrasensorycznymi zjawiskami, takimi jak:
a) jasnowidzenie (Clairvoyance) (widzenie przeszłości, przyszłości, lub oddalonych wydarzeń);
b) telepatia (Telepathy) (komunikacja bez widocznych fizycznych oznak);
c) zjawisko złośliwego ducha (Poltergaist phenomena) (fizyczne zakłócenia w domu bez widocznej fizycznej przyczyny);
d) przepowiadanie (Precognition) (wizje i sny które dostarczają uprzednio nieznanej informacji);
e) synchroniczne wydarzenia (Synchronistic events) (znaczące koincydencje dwóch wydających się nie mieć związku (w sensie przyczynowo-skutkowym) wydarzeń).

Doświadczenie poza ciałem (Eksterioryzacja) (Out of Body Experience (OBE)):
Doświadczenia przebywania poza ciałem, charakteryzuje się widzeniem siebie lub innych ludzi, zjawisk spoza perspektywy bycia w swoim ciele. Ma miejsce, kiedy ktczęść naszego centrum świadomości wychodzi poza ciało. Wydarza się w sytuacji doświadczenia traumatycznego. W kryzysie duchowym osoba może częściowo być poza ciałem, lub mieć problemy z powrotem do ciała.

Doświadczenia wizjonerskie (Visionary experiences):
Wymagają aktywności nieświadomej archetypowej części psychiki, która następnie przejmuje kontrolę nad świadomością, transformują kultury, podczas doświadczania wizji ludzie mogą zachowywać się nieostrożnie i niebezpiecznie w stosunku do samych siebie i otoczenia. W odróżnieniu od innych stanów duchowego kryzysu, kiedy to ludzie, mimo wszystko, są w stanie funkcjonować we wspólnym otoczeniu z innymi, podczas wizji, jednostka może wymagać stałego nadzoru.

DSM-IV - Problemy Religijne lub Duchowe (DSM-IV – Religious or Spiritual Problems):
Nowa kategoria diagnostyczna w DSM-IV (z ang. Diagnostic and Statistical Manual – DSM-IV), której celem jest rozróżnienie między problemami religijnymi i duchowymi a psychopatologią.

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual – DSM-IV):
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA). DSM-IV jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR".

Eksterioryzacja - zobacz: Doświadczenie poza ciałem

Inflacja Ego (Ego inflation):
Rodzaj kryzysu duchowego (z ang. spiritual emergency), który polega na poczuciu siebie jako wybranego, wyjatkowego, do realizacji jakiejść ważnej misji duchowej na Ziemi, może przybrać postać wiary w to, że jest się oświeconym, Jezusem, Buddą lub jego wybranym następcą.

Egzorcyzm (Exorcism):
Z jęz. gr. obrzęd poświęcenia mający na celu uwolnienie człowieka, zwierzęcia, miejsca lub przedmiotu od „wpływu złego ducha”. Instytut zajmuje się pomocą osobom, które uznają, że są pod wplywem energii ducha.

"Fałszywe oświecenie" (False enlightenment):
Odczucie bycia osobą oświeconą, będącą na bardzo wysokim poziomie rozwoju duchowego, o wyjątkowym wglądzie, czy też mocy. Doświadczenie to może wynikać z autentycznego wglądu wynikającego np. z intensywnej praktyki duchowej. Z naszego doświadczenia, osoba która przeżywa przebudzenie duchowe (z ang. Spiritual Awakening), może równiez doświadczać Kryzysu Duchowego (z ang.Spiritual Emergency), wynikającego z wylewu materiału traumatycznego. Wielkościowość i poczucie wyjątkowości wynika z zapisu osobistej traumy. Rozpoznane przez różne szkoły praktyk duchowych, m.in. Zen.

Jasnowidzenie (Clairvoyance):
Widzenie przeszłości, przyszłości, lub oddalonych wydarzeń.

Kontakt z kosmitami i aniołami (Alien and angel encounter):
Nawiążanie relacji lub widzenie, słyszenie bytów zewnętrznych. Z naszej perspektywy, kontakt z nimi wyjaśniamy poprzez zrozumienie modelu biologicznego rozwoju naszej świadomości. Jeśli kontakt ten jest dysfunkjonalny, poszukujemy źródła traummy, która go powoduje oraz uzdrwiamy przyczynę.

Koran (Quran):
święta księga islamu.

Krija (Kriya):
Rodzaj praktyk technik indywidualnych, obecnych w tradycjach niektórych religii dharmicznych i w spokrewnionych z nimi tradycjach mistycznych.

Kryzys Duchowy (Spiritual Emergency / Spiritual Crisis):
Sytuacja, w której wyjatkowe, odmienne, szczytowe doświadczenia i stany przeżywane przez daną osobę wychodzą poza dotychczasowy światopogląd lub sposób widzenia i rozumienia przez nią rzeczywistości. Kryzys następuje wtedy, kiedy osoba nie jest w stanie objąć, zrozumieć i zintegrować tego, co doświadcza, co może aktywować w niej stany smutku, lęku, paniki i niemożności funkcjonowania w życiu na co dzień. Jeśli zostanie odpowiednio zrozumiany, wspierany oraz zintegrowany prowadzi do wzrostu duchowego oraz osobistej transformacji. Słowo "Emergency" pochodzi od dwoch słów, rzeczownika: "emergency" (z ang. awaria/ nagły wypadek; przypadek) oraz rzeczownika "emergence" (pojawienie się, wyjście na jaw). Kryzys ten może być doświadczany w wyniku stosowania praktyk duchowych, ćwiczenia jogi, chi-kung, odbycia sesji masażu, sesji pracy z energią, intensywnego doświadczenia seksualnego, dużego wysiłku fizycznego, np. poród, silnego przeżycia emocjoanlnego, np. utrata bliskiej osoby, rozwód jak i z innych. Pojęcie stworzone przez Christinę Grof i Stanislava Grof w l.80tych.

Kryzys szamański (Shamanic crisis):
Proces oczyszczenia, któzry zwiastuje nadejście etapu wzmożonej wrażliwości psychicznej, która umożliwia dostęp do ukrytego i najwyższego potencjału ludzkiej egzystencji. w wyniku doświadczenia KSz osoba wchoszi na wyższy poziom świadomości siebie i widzenia rzeczywistości, zaczyna działać dla dobra ludzkości, swojej wspólnoty i przyrody.

Kundalini energia (Kundalini energy):
Energia duchowa znajdująca się u podstawy kręgosłupa. Kiedy zostaje przebudzona przez praktyki takie jak kundalini joga (lub spontancznie w wyniku np. porodu albo innego doświadczenia życiowego), zaczyna się wznosić w górę kręgosłupa jak wąż, od kości ogonowej do szczytu głowy. Strumień energii otwiera po drodze psychiczne centra energetyczne człowieka, co może spowodować wylew materiału traumatycznego jak i pojawienie się innych symptomów, np.: wrażenie gorąca; drżenie; niekontrolowane ruchy różnymi częściami ciała, śmiech lub płacz; mówienie językami; nudności, sztywność lub utykanie.

Kundalini przebudzenie (Kundalini awakening):
Patrz kundalini energia.

Kult (Cult):
Grupa stosuje zastraszanie, przymus i indoktrynację do systematycznego rekrutowania, inicjowania i wpływania na nowicjuszy.

Medytacja (Meditation):
Z łac. meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł – praktyki duchowe mające na celu samodoskonalenie, wzrost świadomości, rozwój duchowy, stosowane cześciej w jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu (buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm), ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Elementy medytacji dają się również zauważyć w chrześcijaństwie (hezychazm) i islamie (sufizm).

Mudry (Mudras):
Symboliczne gesty w medytacji pecjalne układy dłoni i palców często stosowane są podczas rytuałów religijnych, przykładowe: mudra medytacji, mudra brania ziemi na świadka, mudra odegnania lęku, mudra głoszenia nauki. Osoba w kryzysie duchowym może spontanicznie wykonywać gesty dłońmi, nie znając ich znacenia ani układu wcześniej.

Niebo (Heaven):
Doświadczenie stanu bycia w niebie, wyjatkowej przestrzenii, może mieć charakter poczucia, że wszystko jest dobrze, takie jakie jest, osoba akceptuje wszystko, co się wydarza, również zjawiska i wydarzenia negatywne, niezgodne z prawem itp. Osoba taka nie ma kontaktu w współczuciem do innych osób i istot. Może postrzegać siebie jakby była Kreatorem, wszechmocną osobą. Z naszej perspektywy u podłożu takiego doświadczenia leży problem zapisany w naszej biologicznej strukturze. Instytut pomaga osobom, które doświadczają, lub doświadczały takich stanów.

Nawrócenie (Conversion):
Przemiana duchowa, przyjęcie jakiegoś systemu wartości, poglądów, zasad. Nawrócenie może przybrać postać kryzysu duchowego, jeśli otoczenie osoby nawróconej, nie jest w stanie zaakceptować jej osobistego i duchowego wyboru.

NDE - zobacz: Doświadczenia bliskie śmierci

Nowe Ruchy Religine (New Religious Movements):
Nazwa jakiej socjologowie zwykle używają odnosząc się do małych religijnych grup, które nie są destrukcyjne, w przeciwieństwie do sekt.

Opętanie (Possession):
W opętaniu, osoba wchodzi w odmienny stan świadomości i czuje, że owładnęła nią siła, duch, bóstwo lub inna osoba przejmująca kontrolę nad umysłem i ciałem.

OBE zobacz: Doświadczenie poza ciałem (Eksterioryzacja)

Osobista mitologia (Personal mythology):
Przekonania na temat życia, które składają się na nasze postrzeganie świata

Piekło (Hell):
Doświadczenie stanu bycia w piekle, czeluści, pełnej zła, odczucie ogromnego cierpienia: osobistego, jak i całej ludzkości, bez możliwości wyjścia, uwolnienia się, może być odczuwane jako "kara za grzechy". Z naszej perspektywy u podłożu takiego doświadczenia leży problem zapisany w naszej biologicznej strukturze. Instytut pomaga osobom, które doświadczają, lub doświadczały takich stanów.

Prana (Prana):
Jest hunduskim słowej określającym energię życiową. Kiedy intensywna energia wędruje przez ciało i oczyszcza fizjologiczne blokady, niektóre osoby doświadczają wtedy intensywnych, szarpiących ruchów ciała, włączając w to drżenia, wibracje, spazmy i skurcze.

Prekognicja / Przepowiadanie (Precognition):
Zjawisko paranormalne oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu wiedzy (co odróżnia je od przewidywania, czy prognozowania). Pojęcie jest związane z jasnowidzeniem, jednakże nie powinno się go z nim utożsamiać, gdyż we współczesnej parapsychologii jasnowidzenie traktuje się bardziej jako wiedzę o tym, co dzieje się w innej przestrzeni, lecz w tym samym czasie, a prekognicja oprócz psychotronicznej "podróży" w przestrzeni, daje dostęp do wiedz o przyszłych zdarzeniach).

Problemy duchowe (Spiritual problems):
Przykre doświadczenia, obejmujące relacje z bytem lub siłą transcendentną, niekoniecznie związane ze zorganizowanym kościołem lub instytucją religijną. Doświadczenia takie mogą (nie muszą!) być rezultatem intensywnego zaangażowania w duchową praktykę, jaką jest joga, medytacja, chi-kung lub inne.

Przeszłe życia (Past lives):
Doświadczenie siebie w innym czasie, innym miejscu, kulturze, które ma charakter traumatyczny i trudny. W kryzysie duchowym doświadczenie przeszłego życia lub przeszłych żyć może być paraliżujące i wzbudzające strach lub panikę. Przeważnie dotyczy jakiegoś aspektu ograniczającego nas w naszm aktualnym życiu. Z naszej perspektywy jest to materiał traumatyczny, który trzeba uzdrowić.

Psychokineza (Psychokinesis):
Określenie używane w parapsychologii do opisu rzekomego wpływu na fizyczne otoczenie z odległości wywołanego za pomocą mocy psychicznych, bez fizycznej ingerencji.

Reinkarnacja (Reincarnation):
Pogląd, według którego dusza bądź świadomość lub jej potenciał po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny lub tworzyć nową świadomość w nowym ciele.

Rozpoznanie różnicowe - zobacz: Diagnoza różnicowa

Sąd ostateczny (Final judgement):
W różnych religiach ujawnienie historycznych owoców ludzkiego postępowania na rzecz dobra lub zła następujące po paruzji (Dzień Pański, Drugie przyjście). Po raz pierwszy idea sądu ostatecznego pojawiła się w religii staroegipskiej. Z naszej perspektywy doświadzczenie Sądu Ostatecznego, tak samo jak Nieba oraz Piekła jest jednym z rodzajów Kryzysu Duchowego, u którego podłoża istenieje uszkodzenie na poziomie biologicznym. Instytu zajmuje się pomoca osobom, które doświadczyły wizji Sądu Ostatecznego, tak samo jak t, które uznają, że doświadczyły / lub doświadczają "ognia piekelnego", jak i wyjątkowego stanu bycia w Niebie.

Sekta (Sect):
Grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów panujących i przyjęła własne zasady organizacyjne, izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości, zespół norm zachowania się, silnie akcentująca przywódcy. Ruch, który wyróżniający się przesadnym oddaniem jakiejś idei i posługujące się nieetyczną perswazją i manipulacją w celu uzyskania poparcia dla zamierzeń przywódców.

Sieć Wsparcia w Kryzysie Duchowym (Spiritual Emergency Network (SEN)):
Sieć w spierająca osoby w Kryzysie Duchowym jak i ich rodziny.

Synchroniczne wydarzenia (Synchronistic events):
Znaczące koincydencje dwóch wydających się nie mieć związku (w sensie przyczynowo-skutkowym) wydarzeń.

Doświadczenia mistyczne (Mystical experience):
Często wiążą się ze zmianami w percepcji, od wzmożonych doznań po halucynacje słuchowe i wzrokowe.

Słyszenie głosów (Hearing voices):
Mechanizm słyszenia głosów (pozytywnych jak i negatywnych), które mogą towarzyszyć Kryzysowi Duchowemu. Instytut definijue różne przyczyny tego problemu. W zależności od efektu diagnozy, rozpoznanego rodzaju głosu, jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Szamanizm (Shamanism):
Jest najstarszą religią ludzkości oraz sztuką uzdrawiania, której korzenie sięgają jeszcze do ery Paleolitu. Początkowo, słowo „szaman" odnosiło się w szczególności do syberyjskiego ludu Tunguz. Jest zespołem praktyk i wierzeń opierających swe pojmowanie relacji świata namacalnego do świata duchowego na fundamentalnej roli szamana jako osoby zdolnej do postrzegania rzeczywistości z innego, duchowego poziomu, dla dobra swojej wspólnoty bądź jej poszczególnych członków.

Talmud (Talmud):
Jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu.

Tao-te-Ching (Tao-Te-Ching):
Podstawowy tekst filozoficznego i religijnego taoizmu.

Telepatia (Telepathy):
Ogólnie pojęta możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia żadnych znanych człowiekowi zmysłów. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie).

Teofania (Theophany):
Otrzymanie duchowych przekazów.

UFO - zobacz: Doświadczenia porwania przez kosmitów

Ugruntowywanie (Grounding):
Proces osadzania się w ciele w wyniku którego osoba umiejętnie pozostaje w ciele świadomością, jest w kontakcie z swoimi emocjami oraz świadoma posiadanych myśli jak i odczuć fizycznych. Pomocne w procesie ugruntowywania się są różne ćwiczenia ugruntowujące, np. wizualizacja drzewa, przeskanowanie ciała (z ang. body skan) lub inne czynności, np. praca w ogrodzie, sadzenie kwiatów, pływanie, rzeźbienie itp.

Utrata wiary (Loss of faith):
Jeden z problemów religijnych, może przybrać postać kryzysowej sytuacji, w której osoba zaczyna wątpić w założenia swej religii. Może być połączona z utratą motywacji do życia lub innymi trudnymi odczuciami i stanami psycho-fizycznymi. Niektóre kryzysy wiary rozpoznane są jako element rozwoju duchowego. Podobny problem może się pojawić, gdy osoba zostaje odsunięta przez swą religijną społeczność.

Widzenie aury (Aura seeing):
Umiejętność widzenia niematerialnych kolorów oraz kształtów otaczających ludzi i przedmioty. Według osób deklarujących, że posiadają taką umiejętność, rozmiary i kolory mają świadczyć o odczuwanych emocjach, stanie duchowym, a nawet zdrowiu i witalności badanej osoby.

Zaburzenie psychiczne (Mental disorder):
Utrudnienia funkcjonowania społecznego lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół objawu osiowego. Posiadają określoną dynamikę, etiologię, patogenezę, symptomatykę.Pojęcie zaburzenia wiąże się z pojęciami zdrowia psychicznego, normalności zachowania oraz jego patologii. Z naszej perspektywy określenie granice normalności jest płynne, gdyż ustalone w odniesieniu do kręgu kulturowego, tradycji, społecznego nadawania znaczeń i przyjetych norm. Aby nastapiło uzdrowienie i zintegrowaetie doświadczeń Kryzysu Duchowego, minimalizujemy etap diagnozy różnicującej do nizbędnego minimum. Przyjmujemy człowieka z jego doświadczeniem jako takim oraz pracujemy, by zrozumiał on przyczyny i rodzaj Kryzysu, w jakim jest, uwolnił się od problemu oraz nadał znaczenie temu, czego doświadczył w kontekście pozytywnej zmiany osobistej i duchowej.

Zjawisko złośliwego ducha (Poltergaist phenomena):
Fizyczne zakłócenia w domu bez widocznej fizycznej przyczyny.

Życie po śmierci (Near death experience):
Odczucie, wiara lub doświadczenie możliwości życia po fizycznej śmierci ciała.
...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.0 – 12 październik 2014