wyszukaj według freefind

DSM-IV V62.89 Problemy religijne i duchowe
From Spiritual Competency Resource Center
© Dr. David Lukoff 1994, 2014, 05 września 2014

Włączenie nowej kategorii diagnostycznej zatytułowanej "Problemy religijne lub duchowe" jest wielkim przełomem. Po raz pierwszy uznano trudne doświadczenia religijne i duchowe jako niepatologiczne. Kryzysy duchowe są momentami, podczas których proces wzrastania i zmiany staje się chaotyczny i przytłaczający. Propozycja tej nowej kategorii diagnostycznej zapoczątkowana została przez klinicystów zaniepokojonych błędnymi diagnozami i źle dobranym leczeniem osób w kryzysie duchowym. Dodatkowo, kurs ten obejmuje problemy religijne.

Poniższy kurs online obejmuje historię teorii patalogizujących religię i duchowość w dziedzinie zajmującej się zdrowiem psychiczny, pracę Stanislava i Christiny Grof, Johna Perry, Johna Macka, R. D. Lainga oraz inne podejścia kliniczne zajmujące się problemami religijnymi i duchowymi, włączając:

 • Doświadczenie mistyczne
 • Otwarcie parapsychiczne
 • Przebudzenie kundalini
 • Opętanie
 • Utrata wiary
 • Choroby terminalne i zagrażające życiu
 • Zmiany członkostwa, praktyk i przekonań • Nowe ruchy religijne i kulty
 • Doświadczenie wizji
 • Doświadczenie bliskie śmierci
 • Kryzys szamański
 • Spotkania z kosmitami
20 przykładów w Bibliotece przypadków problemów religijnych i duchowych 200 stron w Bibliotece internetowej religii i duchowości.

1
Dr David Lukoff jest profesorem psychologii w Saybrook Graduate School i został nazwany pionierem kursów podyplomowych online (online CE learning). Jest autorem ponad 50 artykułów dotyczących problemów religijnych i duchowych, a także współautorem nowej kategorii diagnostycznej w Diagnostic and Statistical Manual - IV, zatytułowanej "Problemy religijne lub duchowe".

Kurs umożliwiający zdobycie punktów kredytowych CE. Dostępny do bezpłatnych odwiedzin online.
www..spiritualcompetency.comWprowadzenie do kursu

I Historia kategorii DSM

II Problemy religijne
Lekcja 2.1 Typologia problemów religijnych
Lekcja 2.2 Utrata lub kwestionowanie wiary
Lekcja 2.3 Zmiany członkostwa, praktyk oraz wierzeń
Lekcja 2.4 Nowe ruchy religijne i kulty
Lekcja 2.5 Choroba nieuleczalna i zagrażająca życiu

III Problemy duchowe
Lekcja 3.1 Kryzys duchowy
Lekcja 3.2 Typologia problemów duchowych
Lekcja 3.3 Doświadczenie mistyczne
Lekcja 3.4 Doświadczenie bliskie śmierci (NDE)
Lekcja 3.5 Medytacja i praktyki duchowe
Lekcja 3.6 Doświadczenia Parapsychiczne
Lekcja 3.7 Doświadczenie Wizji
Lekcja 3.8 Kryzys szamański
Lekcja 3.9 Spotkania z kosmitami
Lekcja 3.10 Opętanie

IV Współwystępowanie z chorobami psychicznymi

V Diagnoza różnicowa

VI Interwencje terapeutyczne
Lekcja 6.1 Kryzys duchowy
Lekcja 6.2 Psychoterapia

VII Źródła internetowe
Lekcja 7.1 Źródła internetowe
Lekcja 7.2 Przeszukiwanie Medline

Formularz Testu (Quiz CE) 96

Biblioteka internetowa religii i duchowości

Biblioteka przypadki

PDF (Polski, 0.7MB)

Następna lekcja
...lub odwiedź nasze Forum


Historia zmian
1.0 – 05 września 2014: Wersja pierwsza na tej stronie.