wyszukaj według freefind

Projekty kliniczne


Oferujemy metody uzdrawiające poważne schorzenia jak głosy schizofreniczne, autyzm, a także inne zaburzenia - ADHD, zespół chronicznego zmęczenia, uszkodzenia mózgu, osobowość wieloraka (rozszczepienie osobowości), a także zaburzenie, które nazywamy "utratą tożsamości/roli".


Nasza klinika specjalizuje się w zaburzeniach psychicznych oraz chorobach, które uważane są za trudne lub niemożliwe do uzdrowienia za pomocą standardowych procedur medycznych. Procesy kliniczne eliminują symptomy tych chorób.


Oferujemy również zasadę "opłaty za rezultat": jeśli symptomy, które miały zostać uzdrowione w dalszym ciągu są obecne, klient nie ponosi kosztów.


Kliniki Instytutu znajdują się w różnych częściach świata. Mamy również gabinety w Australii, Austrii, Kanadzie i Danii.


Więcej informacji znajduje się na stronie
www.peakstatesclinics.com


Tatry Polskie

...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.0 – 7 stycznia 2010: Wersja pierwsza na tej stronie.