wyszukaj według freefind

Opłata za rezultaty


Terapeuci certyfikowani przez Instytut stosują w relacji z klientami zasadę "opłaty za rezultaty". Oznacza to, że na początku terapii terapeuta uzgadnia z klientem cele terapii i opłata jest naliczana jedynie w przypadku, gdy zostanie osiągnięty uzgodniony cel.

W niektórych przypadkach cele (rezultaty) są z góry określone przez Instytut: technika leczenia uzależnień musi całkowicie eliminować uczucie "głodu", stany szczytowe muszą osiągać konkretne charakterystyki, całkowicie muszą zostać wyeliminowane "głosy" słyszane przez schizofreników, i tak dalej. Tylko w przypadkach szczególnych dopuszcza się odstąpienie od stosowania zasady "opłaty za rezultat"; na przykład w szkoleniach.

"Opłata za rezultat" jest kwestią etyki, gdyż nie chcemy, aby nam płacono za brak rezultatu. Wierzymy również, że zasada ta pomaga lepiej sprecyzować problem klienta i przyczynia się do większej wydajności terapeuty.

Instytut jako pierwszy w dziedzinie terapii stosuje system płatności w oparciu o osiągane rezultaty. Podejście to jest nadal niezwykle rzadko spotykane w psychologii, czy medycynie, chociaż jest standardową praktyką w wielu innych dyscyplinach. Mamy nadzieję, że nasz przykład zachęci innych praktyków w tych dziedzinach do przejścia na system opłat uzależniony od osiągniętych wyników.


Kwiat rumianku

...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.0 – 7 stycznia 2010: Wersja pierwsza na tej stronie.