#193: Trening Spiritual Emergency
20 listopad 2014


Program szkolenia*:

1) Spiritual Emergency

 • historia cechy charakterystyczne - perspektywa psychologii transpersonalnej a PS
 • problemy duchowe, problemy religijne a spiritual emergency – różnice – DSM-4
 • Spiritual Emergency a Spiritual Awakening (duchowe przebudzenie)

2) Spiritual emergency – perspektywa Peak States
 • model biologiczny a Se
 • nowa typologia zjawiska SE – perspektywa PS
 • stany oraz zdolności szczytowe a SE
 • Model Trójni Mózgu a SE

3) Kontakt z klientem:
 • profesjonalny wywiad z klientem SE
 • diagnoza SE
 • procedura interwencji kryzysowej w sytuacji SE
 • prowadzenie klienta w procesie zrozumienia, uzdrowienia oraz integracji SE
 • znaczenie pozytywnej transformacji osobistej oraz duchowej
 • różne role w pracy z osobą w SE
 • Sieć wspierania osób w SE (Spiritual Emergency Network)
 • Etyka

4) Metody praca z klientem w SE:
 • Terapia werbalna oraz skoncentrowana na ciele
 • Terapia przez sztukę
 • Ćwiczenia ugruntowujące (grounding exercices)
 • Hero’s Journey
 • Wizualizacja oraz inne

5) Moja rola we współpracy z osobą SE:
 • Mój potencjał oraz kompetencje
 • Moje cele zawodowe jako terapeuty PS
 • Jak specjalizacja – SE, czy inne?

6) Podsumowanie
 • Pytania oraz odpowiedzi
 • Literatura, strony www
 • Quiz

* kolejność przedstawianych zagadnień może ulec zmianie


Metody: case study, mini wykład, dyskusja grupowa, praca w podgrupach, praca w parach, wizulizacja, ćwiczenia ugruntowujące, ćwiczenia świadomości ciała, m.in. body skan, oraz inne.

Podczas 2 dniowego szkolenia będziemy mieli okazję połączyć się z Grantem McFetridge w formule telekonferencji.

O osobie prowadzącej: Marta Czepukojć - w 2008r. doświadczyłam Spiritual Emergency, które pojawiło się w wyniku intensywnej praktyki joginicznej oraz medytacyjnej. Przez ostatnie 7 lat poszukiwałam odpowiedzi na ważne dla mnie pytania: w jaki sposób wyjaśnić zjawiska, których doświadczyłam, jak w pełni i całkowicie uszanować oraz pokochać siebie w doświadczeniu SE, jakie znaczenie nadało mojemu życiu SE, oraz w jaki sposób pomagać innym cierpiącym ludziom w wyniku SE. Podczas kursu podzielę się z Wami efektem współpracy z Grantem McFetridge dotyczącym spiritual emergency, podejściem PS do zjawiska SE oraz sprawdzonymi metodami, które wsparły mnie w pozytywnej transformacji oraz integracji zjawiska SE w moim życiu. Więcej o mnie: http://www.peakstatestherapy.com/czepukojc.php#googtrans%28en|pl%29


Historia zmian
1.0 – 20 listopad 2014: Wersja pierwsza na tej stronie.